Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17 -2017-00264Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

A szerződött támogatás összege: 46 170 313

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.01.07

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17 -2017-00264

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Projektünk rövidtávú, közvetlen célja intézményünk racionális és hatékony működését biztosító, a korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtését szolgáló infrastruktúra fejlesztése, valamint a hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást támogató eszközbeszerzések végrehajtása, ezáltal fokozva az intézmény eredményességét, biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A felhívás kiemelt célja, a XXI. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása. 

A projekt megvalósulása során megtörténik a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztés: sportudvar felújítása, korszerűsítése; infokommunikációs akadálymentesítés; beázások, födémhibák megszüntetése. 

Ennek eredményeként az iskola modern, színvonalas és tartalmas oktatást tud biztosítani, annak érdekében, hogy a helyben és környező településeken lakó gyermekek és szülők bizalmát ismételten kivívja és a jelenleg tapasztalható alacsonyabb kihasználtság évről-évre növekedjen. 

Az infrastrukturális-, valamint eszközfejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.