Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00265Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 77 161 235

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.02.29.

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00265

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A felhívás kiemelt célja, a XXI. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása. 

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola fejlesztésével cél a város népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, valamint a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. További cél a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése, az oktatási intézmény eszközökkel való ellátottságának javítása. 

A projekt keretében a mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem korszerűsítése, a tornatermi rész felett a beázások, födémhibák megszüntetése, a korszerűtlen, rossz állapotú kazánok cseréje mellett bútorok és eszközök beszerzése is megvalósul. 

Az infrastrukturális-, valamint eszközfejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.