A 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás időpontja

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. éci CXC. törvény 50.§ (7). bekezdése, valamint a nevelési  - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg: