Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosító számú pályázat keretében nyert
támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 80,01 millió forint, a
támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A fejlesztés eredményeképpen a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskolában a mindennapos testneveléshez
kapcsolódó fejlesztéshez az iskola udvarán egy 20x38 méteres műfüves sportpályát alakítottak ki, valamint
annak fedése valósult meg szimpla héjú légtartásos sátorral a négy évszakos használat biztosítása érdekében. Az
energetikai korszerűsítés keretében az iskola összes külső nyílászárójának cseréjére is megtörtént.
A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét,
az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének
színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A beruházás célja a minőségi és
befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
Projekt azonosító:EFOP-4.1.3-17-2017-00326
Megvalósítási időszak: 2017.10.01-2018.10.31
A projektről bővebb információt a http://mora-jladany.jbtk.hu/ oldalon olvashatnak.
További Információ kérhető:
Kudelka Lívia - pályázati referens
Telefonszám: 06-57-795-215
Email: SgmFqwCWgNA74TjZ02DbGl2aWEua3VkZWxrYUBray5nb3YuaHU=