Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00287Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ 

A projekt címe: Az Esterházy Móricz Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (Csákvár) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 24 109 055

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.04.30..

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00287

A projekt bemutatása:

A csákvári Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztésével cél a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, valamint a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. További cél a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése, az oktatási intézmény eszközökkel való ellátottságának javítása. 

A projekt tervezése során valamennyi tevékenység olyan módon került meghatározásra, hogy a fejlesztés illeszkedjen a pályázati felhívás céljaihoz, a helyi szükségletekhez (különösen a célcsoport igényeihez), ne eredményezze már meglévő funkcionális (nevelési, oktatási célú) helyiségek területének csökkentését, továbbá költséghatékony, fenntartható, az esélyegyenlőségi célokhoz hozzájáruló beruházás legyen. 

A felhívás kiemelt célja, a XXI. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása. 

A projekt megvalósulása során a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések valósulnak meg, mely során a tornaterem burkolatának sportpadlóra cserélése, akadálymentes megközelíthetőség kialakítása, eszközbeszerzés történik, valamint az iskolaudvar felújítása térkőburkolattal.