Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratására

1. Beiratkozás időpontja
2. Szülői tájékoztató