Diáklabor kialakítása a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban

Publikálva: 2024. március 20.

XIA-DIÁKLABOR-23-12

Projekt azonosító: XIA-DIÁKLABOR-23-12
Projekt címe: Diáklabor kialakítása a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban
Támogatás összege: 86.221.981 Ft
Megvalósítás: 2023.10.01 - 2025.05.31
Megvalósítás helyszíne: Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Projekt szakmai bemutatása:

A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban az infrastruktúra fejlesztésével és az eszközpark bővítésével külső diákok fogadására is alkalmas diáklabor kerül kialakításra. A diáklabor a rendszeres tanórai és tanórán kívüli foglalkozások mellett olyan városi, megyei és regionális programokat szervez a diáklaborban, melyek célja a tudományos ismeretterjesztés, az élményalapú tevékenykedtetés, a kutatásnépszerűsítés és a továbbtanulási tervek megalapozása. Az iskola a pályázat keretében általános-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel, szakmai egyesületekkel valamint vállalati szereplőkkel kialakított együttműködések révén tudásmegosztásra alapozott, az MTMI szakterülethez kapcsolódó tudásközpontot hoz létre.

Projekt célja:

A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban a meglévő infrastruktúrára építve, a meglévő eszközpark bővítésével külső diákok fogadására is alkalmas diáklabort alakítunk ki. A rendszeres tanórai és tanórán kívüli foglalkozások mellett városi, megyei és regionális programokat szervezünk, melyek célja a tudományos ismeretterjesztés, az élményalapú tevékenykedtetés, a kutatásnépszerűsítés és a továbbtanulási tervek megalapozása.  Az MTMI szakterületen zajló munkákat a pályaorientációra, valamint a belső és a külső tudásmegosztásra alapozzuk. Kutatócsoportok alakításával és együttműködő partnerintézmények bevonásával oktatási programokat valósítunk meg, és regionális tudásközpontot hozunk létre.

A Dunántúl egyik legeredményesebb és legsokoldalúbb tehetséggondozó intézménye a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, ahol évtizedek óta a magas színvonalú nevelő-oktató munka szerves részeként szervezett szakköri munka és innovációs tevékenység folyik.

A projekt keretében vállaljuk a meglévő infrastruktúrára építve szaktantermeink és a kapcsolódó helyiségek megújítását, valamint az eszközparkunk bővítését és a technológiai hátterünk korszerűsítését azért, hogy intézményünkben külsős diákok fogadására is alkalmas új diáklabor jöhessen létre a város és a térség MTMI-területek iránt érdeklődő tanulói számára. Az általános iskolás korosztály (7-8. évfolyam) esetén elsősorban a városi és városkörnyéki iskolák kisdiákjaira, a nagyobbak számára (9-12. évfolyam) szervezett foglalkozások esetén a megye középiskoláinak diákjaira is számítunk.

A szakköri jellegű foglalkozások mellett kísérletes bemutatók tartását, MTMI tábort tervezünk, csatlakoznánk a kutatók éjszakája programsorozathoz, versenyeket és előadásokat szerveznénk.

Jelenleg is jó az együttműködés a helyi és regionális kulturális és köznevelési intézményekkel, technikumokkal, helyi érdekeltségű felsőoktatással (PE, PTE, SZE), a ZalaZONE Járműipari Tesztpályával. Ezt a kört szeretnénk bővíteni a Diáklabor Egyesülethez történő csatlakozással, rajtuk keresztül más diáklaborokkal és erdélyi testvér-intézményünkkel (Bolyai Farkas Elméleti Líceum) szeretnénk diákokkal bekapcsolódni újabb nemzetközi együttműködésbe, kutatási programokba.

A ZalaZone központ segítségével vállalati és további felsőoktatási együttműködések alakíthatók ki (pl: MouldTech, BME) speciális kutatási-fejlesztési területeken (pl. meteorológia, autonóm rendszerek, drón-technológia).

Menü

Navigáció