Széchenyi 2020 - EFOP-1.3.9-17-2017-00060

Publikálva: 2019. július 4.

EFOP-1.3.9-17-2017-00060ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA A BALSARÁTI VITUS JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00060

Indítás: 2017. november 1.

Zárás: 2019. december 31.

Támogatás összege: 74 890 110.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

Projektünk szakmai tartalmát úgy állítottuk össze, hogy olyan gazdag program struktúrát alakítsunk ki,  ami biztosítja iskolánk és a családok, egyházi és ifjúsági szervezetek, gazdasági szereplők közötti kooperációt. Mindezt oly módon, hogy elősegítsük tanulóink egymás és a különböző társadalmi szereplők felé történő nyitását, segítsük a testi-lelki kibontakozásukat, esélyt teremtsünk nekik ahhoz, hogy olyan informális és formális képzési programokban vegyenek részt, mellyel bővíthetik tudásokat, új ismeretekre tehetnek szert. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a rendezvények iskolánk falain belül valósuljanak meg, hogy az iskolához kötődve tudjuk fejleszteni az együttműködéseket, és ezen keresztül az iskolát változtassuk valódi közösségi térré. Mindezzel ahhoz is hozzá kívánunk járulni, hogy növekedjen az önkéntes tevékenység jelentősége a településen, ezáltal fokozódjon településünk lakosságmegtartó ereje.

A projekt a Balsaráti Vitus János Általános Iskolában fog megvalósulni. Dombegyház az 2147 fős lakosságával számos magyarországi kistelepülés sorába tartozik. Az iskola  a köznevelési alapfeladatok ellátása mellett kiemelt szerepet tölt be a helyi társadalom életében. Az általános iskola Dombegyház közösségi és információs csomópontjaként működik, hiszen nemcsak az odajáró gyerekek életét szervezi, hanem azon keresztül a szülőket, nagyszülőket is bevonják az iskolai programok, események sorába. Ennélfogva a projekt keretében elsősorban olyan programokat kívánunk megszervezni, amelyekkel a legszélesebb körben tudjuk megmozgatni a helyi lakosságot, és a legnagyobb hatást tudjuk gyakorolni Dombegyháza közösségi életére.

Iskolánk két feladatellátási helyen működik. Elsősorban a  székhely intézményben tervezzük megvalósítani a  programokat, de természetesen a telephelyünkön is  szervezünk rendezvényeket . Hangsúlyozandó, hogy mind a két feladatellátási hely tanulói számára nyitottak a programok.

 

A projekt közvetlen célja:

•           A pályázatunk keretében iskolánk legfőbb célja, hogy valódi közösségi térré váljon intézményünk, otthont adjunk olyan eseményeknek, amely valós kapcsolatokat teremt iskolánk diákjai, családjai valamint a település, térségünk civil, ifjúsági és gazdasági szervezetei, a helyi lakosság között.

•           Növekedjen az önkéntes tevékenység jelentősége és a társadalmi aktivitás, ezáltal fokozódjon településünk lakosságmegtartó ereje.

•           Mindeközben célunk, hogy olyan informális és formális tanulási lehetőségeket biztosítsunk diákjainknak, amely hozzásegíti fiataljainkat a testi és szellemi fejlődéshez, és megalapozza az élethosszig tartó tanulás igényét.

A projekt indokoltsága:

Településünkön  az elmúlt 50 év viszonylatában fogy a népesség. Ennek kompenzálását, megállítását az önkormányzat stratégiai kérdésnek tekinti. Nagyon fontos a település számára a gyermekek ellátásának színvonalas fejlesztése, hiszen ez az egyik legfontosabba eszköz annak érdekében, hogy vonzó maradjon a településünk a helyi lakosok számára, ne növekedjen az elvándorlás. Iskolánk az egyik legfontosabb intézményi szereplő a településen, léte kiemelt szerepet tölt be, ezért az intézményünkben zajló folyamatos fejlesztések a helyi lakosok széles köre számára meghatározók és nélkülözhetetlenek. Pályázatunk legfőbb célja a közösségformálás, amellyel teret engedünk az olyan kezdeményezéseknek, amelyek összehozzák a település lakosait. A kistelepülések esetében különösen fontos a helyi lakosok összetartó erejének növelése. Ehhez biztosít iskolánk számos alkalmat a pályázat tervezett két éve során. A gyerekek, a szülők és a testvérek közös programja, a családok közös részvétele akár a sportprogramokban, akár a kulturális vagy természetjáró programokban mind hozzájárul ahhoz, hogy erősítsük a helyi lakosság összetartó erejét, ami az alapját jelenti egy egészséges, a helyi értékek iránt elkötelezett, aktív helyi társadalom megteremtésének.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

·           Sporttevékenységek (pl.: csapatversenyek stb.) előkészítése és megvalósítása.

·           Hagyományőrző tevékenységek (pl.: szüreti farsang, település jeles napjai, néptánc csoport).

·           Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl.: főzőklub, egészségügyi alapismeretek).

·           Családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl.: pénzügyi ismeretek,).

·           Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl.: természetjárás, faültetés, közösségi kert).

·           Felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül (pl. családtagok, településen élők).

·           Jó gyakorlat, műhelytalálkozók: A helyi, térségi szereplőkkel folytatott közös munka eredményeinek, tapasztalatainak megosztását segítő, a projekt során szerzett tapasztalatok, elért szakmai eredmények megosztását célzó, a szervezetek és vezetőik, irányítóik és pedagógusai számára szakmai tapasztalatcserék, műhelyek illetve egyéb szakmai rendezvények biztosítása.

·           Konzorciumi partnerek felkészítése: A befogadó iskolákban szerepet vállaló helyi-, térségi szereplők (ifjúsági szervezetek, gazdasági szereplők stb.) felkészítése a nevelési folyamatokba való belépéshez.

·           Eszközbeszerzés.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2019. december 31.

Menü

Navigáció