Sajtóközlemény EFOP-4.1.2-17-2017-00022_bef

Publikálva: 2023. június 30.

ELKÉSZÜLT A PELLÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

Sajtóközlemény

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020” Köznevelési Intézmények Infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pellérdi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A beruházáshoz Magyarország Kormánya 248.842.333 forint többlettámogatást biztosított, a projekt összköltsége 792.336.113 Forint,

A minden igényt kielégítő bővítés során, az iskola egy új, kétszintes, közel 1050 m2 alapterületű szárnnyal egészült ki. Ebben a bővítményben kapott helyet két szaktanterem szertárral, négy idegen nyelvi labor, fejlesztő szoba, tanári, vizesblokkok, új ebédlő, melegítő konyha, tankonyha, karbantartó műhely-kazánház, és raktár.

A beruházás a fenti bővítésen kívül az iskolaudvart is érintette, ahol parkosítási munkákat végeztünk el. Az iskola előterében lévő, helyi védettségű épületet is felújítottuk. Beszereztünk két iskolabuszt, új épületakusztikai rendszert építettünk ki. Emellett az épületben szükséges felújítási munkákat, így különösen a sérült ajtólapokat és nyílászárókat lecseréltük, valamint belső festési munkákat végeztünk el.

A munkálatok 2020 szeptemberében kezdődtek, a beruházás a vártnál korábban elkészült. Projektünk az építkezési munkákon kívül is tartalmaz fejlesztéseket, így a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, modern eszközök, felszerelések beszerzését is biztosítottuk. Ezen beszerzések egy része, köztük hat darab érintőkijelzős okostábla már megtörtént, további új eszközök, bútorok és kültéri játékok beszerzése pedig folyamatban van. A projekt eredményes megvalósítása közel 300 diákot érinthet, akik e komplex fejlesztés eredményeképp egy modern, tágas, családias, a mai kor elvárásainak mindenben megfelelő iskolában tanulhatnak majd.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 01. – 2023. június 30.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00022
A támogatás teljes összege: 792.336.113,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekttel kapcsolatos további felvilágosítás a RJoQStAFmlJXxgJReH8kTZAWrhYcGVjc0Bray5nb3YuaHU= email címen kérhető.

Menü

Navigáció