Sajtóközlemény EFOP-4.1.2-17-2017-00007 2021.09.01.

Publikálva: 2021. szeptember 3.

ELKÉSZÜLT A KÖKÖNYÖSI GIMNÁZIUM GAGARIN ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ÚJ ÉPÜLETSZÁRNYÁNAK KIVITELEZÉSE

Sajtóközlemény


A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020” Köznevelési Intézmények Infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztésére. A vissza nem térítendő támogatás eredeti összege 429,24 millió forint, melyhez Magyarország Kormánya 90,56 millió forint többlettámogatást biztosított. Így a projekt összköltsége 519,8 forint.

A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Fenti célok megvalósítása érdekében került sor az intézményi infrastruktúra megújítására.

A meglévő iskola egy közel 800 négyzetméteres épületrésszel bővült. Ennek földszintjén kapott helyet egy többcélú művészetoktatási terem a kiszolgáló terekkel. Az emeleti részen kialakításra került két szaktanterem a hozzá kapcsolódó szertárral, egy tankonyha, valamint egy egyéni fejlesztő terem. Átalakításra került a meglévő épületben a kémia szaktanterem, valamint a tornacsarnok akusztikai rendszere is megújult. A külső munkálatok során megszépült az intézmény környezte, továbbá növénytelepítésre is sor került.
A beruházás eredményeként több mint 400 gyermek oktatási körülményei javulnak.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 01. – 2021. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00007
A támogatás teljes összege: 519.798.084,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekttel kapcsolatos további felvilágosítás a iYEZD7MNUkTGgcGV0ZXIucGF2YUBray5nb3YuaHU= email címen kérhető.

Menü

Navigáció