Örömteli tanulás a cél

Publikálva: 2023. december 5.

A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola a 2019-20-as tanévben vezette be a KAP-ot felmenő rendszerben. Idén pedig elnyerték a KAPOCS-partnerintézmény címet.

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Tiszacsegei Fekete István Általános Iskolája nyílt nap keretében mutatta be a Komplex Alapprogram (KAP) alkalmazását november 30-án. 

A KAP iskolafejlesztő programot a pedagógusok módszertani fejlesztése, valamint komplex iskolafejlesztési célok érdekében dolgozta ki az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A módszer, amivel a diákokhoz fordulnak, meghatározó a tanulás eredményessége szempontjából, a kitűzött komplex iskolafejlesztési célok nemcsak a közismereti órák megtartására, hanem az egész napos iskolai tevékenységre is vonatkoznak. Komplex szemléletmóddal tartják az órákat, fontos, hogy a diákok megtanuljanak gondolkodni és örömmel tanuljanak, ezáltal boldog gyermekek és boldog pedagógusok alkossák az iskolai közösségeket. A program megvalósítása, az abban kiemelt szerepű csoportmunka és a differenciálás érdekében komoly tudástárat hoztak létre; amely mára több, mint 500 feladatellátási helyen, 10 ezer kiképzett pedagógust és 220 ezer program szerint tanuló diákot jelent.

A KAPOCS-iskolahálózat kezdeményezés összefogja a Komplex Alapprogramot megvalósító intézményeket, valamint szakmai fórumot biztosít a program sikeres megvalósítása és fejlődése érdekében. 

A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola intézményvezetője, Bana Józsefné kiemelte:

A csegei iskola személyiségközpontú, nálunk minden pedagógus és a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatárs arra törekszik, hogy a tanulóik a sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeivel élve, életkori sajátosságaiknak, lehetőségeiknek megfelelően megszerezzék azokat az ismereteket, kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek az élethez való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A nyitott, innovatív szemléletű nevelőtestület évtizedek óta elkötelezett a tevékenységközpontú pedagógiai módszerek iránt, így érdeklődéssel tekintett arra a továbbképzésre, amely megelőzte a program bevezetését.

A KAP-os tanóra a nevéhez illően komplex módon épül fel, két részből áll. A nyílt napon is látható testnevelésóra első részében csoportmunkát végeznek a tanulók, koordinációs létrán, köredzésszerűen szökdelnek, 6 állomást teljesítenek. Ezt követően értékelik a csoportmunkát – ki, miben volt jó, mi az, ami nem sikerült jól –, majd a csoportfeladathoz kapcsolódó egyéni feladatot kapnak a gyerekek. Az egyéni feladatok végén minden tanuló magához vesz egy darab kirakót, ami aktuálisan tanult történelmi témakörhöz kapcsolódó képpé áll össze. Erről az óra utolsó harmadában lehet ismereteket feleleveníteni, így lesz az óra komplex.

Menü

Navigáció