Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835145
Elnevezés:  HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény Mester u. 9.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835145-2-09
KSH statisztikai számjel 15835145-8412-312-09
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361506
Vezető: Tóth Lajos Árpád
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Irányító szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM
Közép irányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT


I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szerv hivatalos neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Mester u. 9.
Postacíme: 4220 Hajdúböszörmény Mester u. 9.
Telefonszáma: +36/52/550-248
Elektronikus levélcíme: AOAzKkvSt25yaGFqZHVib3N6b3JtZW55QGtrLmdvdi5odQ==
Hivatali kapu: HBTK, KRID: 359113904 
Honlap URL-je: https://kk.gov.hu/hajduboszormeny
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36/52/550-248 vJZZaYoPcCKmM8ZMW0JM0RaGFqZHVib3N6b3JtZW55QGtrLmdvdi5odQ==
4220 Hajdúböszörmény Mester u. 9.
Szervezeti struktúra: Szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása: Szervezeti egységek feladatai
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége: https://kk.gov.hu/szervezet-hb
Ügyfélfogadási rend: Szerda 8:00-16:00
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai: Irányítás és felügyelet
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Deli Tímea Gabriella 
4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.
+36/52/550-247
yPbGLlYFX3DD5Z2FicmllbGxhLnRpbWVhLmRlbGlAa2suZ292Lmh1
Esélyegyenlőségi referens: Dr. Deli Tímea Gabriella
4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.
+36/52/550-247
IIGudWpsCDYBL7EZZZNZ4Z2FicmllbGxhLnRpbWVhLmRlbGlAa2suZ292Lmh1
Integritás tanácsadó: Gutiné Galla Gyöngyi Angéla
4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.
bohthpgCdcqYnjO50IkJEaW50ZWdyaXRhcy5oYnRrQGtrLmdvdi5odQ==
Integritás adatlap

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító Okirat: 2023
Törzskönyvi kivonat: 2023
Tanulói létszámra vonatkozó adatok: 20222021, 2020, 2019, 2018
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2020
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2017
Ügyrendek, működési rendek: A Tankerületi Tanács Ügyrendje 2018
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Intézkedési Terv 2017
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítésidíj és Tandíj Szabályzat 2020
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2021
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat 2017
Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos szabályzat: Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat 2017
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 2023
Hirdetmények, közlemények, pályázatok https://kk.gov.hu/hirek-hajduboszormenyi

III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves elemi költségvetése: 2024, 2023, 2022, 2021,
2020 II., 2020 I.,
2019 II., 2019 I.
A szerv éves költségvetési beszámolója: 2023, 20222021, 2020, 2019, 2018, 2017
A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023. I-IV. n. év,
2022. I-IV. n. év

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások adatai: -
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája: 20232022, 2021, 2020, 2019, 2018
Fejlesztési terv: 2018-2022
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: https://kk.gov.hu/projektek-hajduboszormenyi
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

2024,
2023 II., 2023 I.
2022 II.2022 I.
2021 II.2021 I.
2020 II., 2020 I.
2019,
2018 II., 2018 I.
2017 II., 2017 I.

Közbeszerzési eredmény tájékoztató 2022, 2021, 2020, 20192018      2022 I.2021 I.2020 I.2019 I.
Pályázati összesítés 2019-2023, 2018

IV. Egyéb, nyilvános szabályzatok, dokumentumok
Anomizizált határozat: -

V. Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el: KÖZADATKERESŐ

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait. KIR Intézménykereső

Menü

Navigáció