Magyar Falu Program MFP-IETF/2022 nyertes pályázatai

Publikálva: 2023. december 15.

A 2021-ben megjelent kiírásra 5 helyszínnel nyújtottunk be pályázatot és kaptunk támogatást. Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 127 963 974 Ft. A projektek megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31.

Borzavár

Projekt azonosítója: 3347795035

Projekt címe: Iskolaépület felújítása a Borzavári Általános Iskolában

A vissza nem térítendő támogatás összege: 24 308 572 Ft

Kivitelező: Bakonyterv-Építész Kft.

Műszaki ellenőr: Sági Tamás ev.

Projekt megkezdés: 2022.05.02.

Kivitelezés befejezve: 2023.05.12.

Projekt rövid összefoglalója: A Veszprémi Tankerületi Központ mint vagyonkezelő fontosnak tartva, hogy az iskola tanulói és az itt dolgozó pedagógusok, alkalmazottak korszerű, a mai kor igényeit kielégítő, környezetben tanuljanak és dolgozzanak.

A MFP-ITF/2022 kódszámú Magyar Falu Program keretében "Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése" pályázat kapcsán az iskola "B" épülete, korábban szolgálati lakásként funkcionáló, jelenleg rosszul kihasznált épületrészének felújítására kért támogatást.

A belső átépítésével 1db 26,6m2-es informatika terem, 1db irattár, 1db szertár, és 1db WC került kialakításra, megújult az előtér padlóburkolata. Az elvégzett korszerűsítés erősíti az itt működő könyvtár funkcióját is.

Projektünk jól illeszkedett a pályázati kiírás több céljához is, így az "épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztés" hiszen a belső átépítéssel új, az oktatás feltételeit jobban szolgáló terek jöttek létre. Megújításra került az érintett helyiségek villamos-, infokommunikációs hálózata, megteremtődött a számítástechnika oktatás korszerű feltétele.

Az új energiatakarékos világítás, ha kicsivel is, de hozzájárul a zöldebb környezethez. Megtörtént az iskola hiányzó villám- és érintésvédelmének kiépítése, a fogyasztásmérőhely- és a teljes intézményre kiterjedően a villamos hálózat szabványosítása, valamint a villamos biztonsági felülvizsgálatok során feltárt hibák megszüntetése.

Az eszközbeszerzés keretében 9db 2 személyes számítógép asztal, 18db tanulószék, 1db tanári asztal székkel, 1db fehér falitábla 150x100cm, 10db monitor, 14 db számítógép+billentyűzet+egér és 1db projektor kerül beszerzésre.

Herend

Projekt azonosítója: 3347761298

Projekt címe: A herendi iskola tornatermi szárnyának statikai megerősítése

A vissza nem térítendő támogatás összege: 28 314 708 Ft

Kivitelező: SD-Bau Mérnöki Iroda Kft.

Műszaki ellenőr: Sági Tamás ev.

Projekt megkezdés: 2022.05.02.

Tervezet befejezés: 2023.11.22.

Projekt rövid összefoglalója: A projekt keretében az iskola tornacsarnokának ismert, de sajnos ez idáig nem kezelt épületmozgásának okai kerültek megszüntetésre valamint a szerkezetben bekövetkezett károsodások kerültek orvoslásra.

Az épület csapadékvizeinek és felszíni vizeinek vízelvezetésének megoldatlansága lett beazonosítva mint kiváltó oka a meglévő problémáknak. A tornaterem délnyugati oldalán megkameráztuk a meglévő csapadékvíz elvezető csőhálózatot, átmosattuk, új tisztítási lehetőségeket alakítottunk ki.

Az északkeleti homlokzaton új csapadékvíz elvezető rendszert helyeztünk üzembe, szükséges számú tisztítási lehetőségek biztosítása mellet ebbe kötöttük be az összes függőereszt. A vízelvezető rendszer kiépítését követően a meglévő - megsüllyedt, töredezett - járdákat visszabontottuk, a talaj tömörítése után kőzúzalékra új betonjárdát építünk a dilatációk tartósan rugalmas anyagú kitöltésével.

A tornacsarnok 5.pillére valamint a délnyugati végfal sarkán található ferde repedések esetében falvarrás és mikrocölöpözéssel alap megerősítés történt. Megtörtént a rejtett ereszcsatornák átvizsgálása, bádogos szerkezetének- és lambériás dobozolásának javítása (10 % új faanyag beépítésével), felületképzése. A felszíni vizek területről történő levezetését új víznyelők építésével és magasszegély kiépítésével segítettük.

A károsodások megszüntetése céljából új lábazati vakolat készült a sérült részeken, pótoltuk a hiányzó hőszigetelő burkolatot, tetőcserepeket. A tornateremben a keletkezett repedések hálózása, glettelése után a teljes falfelület festésére került sor.

Jásd

Projekt azonosítója: 3347766660

Projekt címe: A jásdi iskola épület tetőhéjazatának megújítása

A vissza nem térítendő támogatás összege: 28 651 476 Ft

Kivitelező: Schekk Róbert ev.

Műszaki ellenőr: Sági Tamás ev.

Projekt megkezdés: 2022.05.02.

Projekt befejezése: 2023.01.06.

Projekt rövid összefoglalója: A MFP-ITF/2022 kódszámú Magyar Falu Program keretében "Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése" pályázat kapcsán az iskola épületei tetőhéjazatának megújítására került sor.

Jásd Község Önkormányzata projektünkkel párhuzamosan, arra építve, a TOP_Plussz-2-1.1-21 felhívás keretében az iskola energetikai korszerűsítését valósította meg.

A megvalósult projektünk illeszkedik a kiírás épületszerkezet fejlesztési céljához. A fejlesztés keretében az iskola 2 épületének meglévő palafedése, vízszintes és függőleges ereszcsatornái, a tető bevilágítók és szellőzőkürtők, ereszdeszkázatok teljes egészében elbontásra, a kémények tetősík alá visszabontásra kerültek. A tető tartószerkezetének megerősítését követően új ereszdeszkázat készült, a tetőszerkezetre 1 réteg páraáteresztő porhó elleni fólia, 50/50 mm ellenléc, 50/30 cm lécezés és új agyagcserépfedés került felhelyezésre gyártói utasítás szerint a szükséges kiegészítő tartozékokkal (szellőző elem, hófogó stb.).

Emellett a tervlapokon jelölt, szükséges helyeken az ereszek túlnyújtása is megtörtént. Új vízszintes és függőleges ereszcsatornák kerültek elhelyezésre, valamint 1-1 db 45/55 cm tetőkibúvót helyeztünk el az épületek gázkéményeinek közelében a megfelelő karbantartási, ellenőrzési lehetőség biztosítása céljából.

Pétfürdő

Projekt azonosítója: 3347762484

Projekt címe: A pétfürdői iskola tornatermi szárnyának statikai megerősítése

A vissza nem térítendő támogatás összege: 14 983 399 Ft

Kivitelező: VeszprémBer Építő Kft.

Műszaki ellenőr: Sági Tamás ev.

Projekt megkezdés: 2022.05.02.

Projekt befejezése: 2023.11.28.

Projekt rövid összefoglalója: Projektünk a pályázati felhívás épületszerkezeti fejlesztések céljához kapcsolódott. Célunk az elmúlt évben megjelent épületszerkezeti hibák javítása, az azt kiváltó okok megszüntetése volt. Az I-Quadrat mérnöki iroda által készített kiviteli terv figyelembe véve a rendelkezésre álló fedezetet két ütemre bontotta a tervezett beavatkozásokat.

Az épület tartószerkezetének leginkább kritikus 23-as pillérjének az alapozását mikrocölöpözési eljárás alkalmazásával erősítettük meg.

A tornaterem szertár felőli homlokzati falsarkában volt az egyik legjelentősebb repedés a szerkezetben. A homlokzati felület kiugró konzolos ablaksávja a levéltárban fellelhető eredeti kiviteli tervek szerint pilléren támaszkodott volna. Ez a pillér akkor nem készült el – ennek a pótlására került most sor. A tornatermi falsarok jelentős repedéseinek tartós zárását a repedések vonalában rögzített Brutt-Saver acélspirálos technológiával oldottuk meg.

A balesetveszélyes, használhatatlan öltöző-zuhanyzó erősen károsodott válaszfalait elbontottuk. Az épületmozgást az alap megerősítésével nem lehet teljes mértékben megszüntetni, számítani kell az aljzat további mozgására. Az épületrész válaszfalainak újjáépítésénél a falcsatlakozások a klasszikustól eltérő módon felül a mennyezetnél, és oldalt a falakkal való csatlakozásnál ún. csúszó kapcsolatok kerültek kialakításra, igy elkerülhető a falak jövőbeni repedezése, a burkolatok és nyílászárók rongálódása.

A javítások után megtörtént az érintett felületek festése. A felújítás eredményeként újra korlátozásmentesen használatba vehetővé lett az iskola tornaterme és a hozzátartozó öltöző-zuhanyzó helyiségek. A források rendelkezésre állása esetén folytatható a II. ütem megvalósítása, valamint a pillérek alapozásának megerősítése a projektben alkalmazott mikrocölöpözési technológia alkalmazásával.

Szentkirályszabadja

Projekt azonosítója: 3347762594

Projekt címe: Iskolaépület vizesblokkjainak felújítása a szentkirályszabadjai általános iskolában

A vissza nem térítendő támogatás összege: 31 705 819 Ft

Kivitelező: VeszprémBer Építő Kft.

Műszaki ellenőr: Sági Tamás ev.

Projekt megkezdés: 2022.05.02.

Projekt befejezése: 2022.09.08.

Projekt rövid összefoglalója: A tulajdonos Szentkirályszabadjai Önkormányzat és a Veszprémi Tankerületi Központ mint vagyonkezelő egyaránt fontosnak tartva, hogy az iskola tanulói és az itt dolgozó pedagógusok, alkalmazottak korszerű, a mai kor igényeit kielégítő, egészséges környezetben tanuljanak és dolgozzanak a MFP-ITF/2022 kódszámú Magyar Falu Program keretében "Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése" pályázat kapcsán az intézmény földszinti és emeleti vizesblokkjainak felújítására kért támogatást.

A felújítandó vizesblokkok az épület 1985-ben történt átadása óta csak a világítást és az ablakokat érintő felújításon eset át. A több mint 30 éves elavult szerkezetek csak a napi üzemeltetési problémák kezelése mellet volt képesek - egyáltalán nem megfelelő üzembiztonság mellet - az itt tanuló 150 gyermeket kiszolgálni.

Projektünk illeszkedve a pályázati felhívás "épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések" céljaihoz a belső felújítása során megvalósult a szennyvíz gyűjtő vezeték cseréje (utcai aknáig), a víz- és szennyvízcsövek cseréje, a padló- és falburkolatok felújítása, az ajtók cseréje, új WC fülkék kialakítása és a szaniterek, szerelvények cseréje. A mosdókhoz piperék (tükör, folyékony szappantartó), helyiségenként elektromos kézszárító került felszerelése. Megtörtént a radiátorok és villamosszerelvények cseréje a villamoshálózat felújítás.Menü

Navigáció