Legyen élmény a tanulás - EFOP-3.3.7-17-2017-00012

Publikálva: 2021. augusztus 27.

Európai Uniós Projekt

Konstrukció címe: "Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben" című pályázati felhívás keretében nyert el támogatást a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00012
Kedvezményezett neve: Veszprémi Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg: 65.382.233 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Megvalósítási időszak:
2017.09.01-2021.06.30.


A fejlesztésben résztvevő intézmények, az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a Tasner Antal Általános Iskola saját adottságaiknak, erősségeiknek figyelembevételével, átfogó, tematikus, jellemzően informális és nem formális tanulási programokat dolgoznak ki és vezetnek be.

A projekt keretében a bevezetett új tanulási programokhoz szükséges terek kerülnek kialakítása az iskolán belül, amelyek egyrészt eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az iskolákban és tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt. Másrészt megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyéni és kiscsoportos tanulást, közös játékot.

A kidolgozott új módszertannak megfelelő képzéseken részt vett pedagógusok nevelő-oktató munkájuk során rendszeresen alkalmaznak élménypedagógiai módszereket a kreatív készségek és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére.

Menü

Navigáció