Közérdekű adatok

Készült: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Általános Közzétételi Listája alapján

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ szervezeti felépítése

Alapító okirat

Törzskönyvi alapadatok

Szervezeti és Működési Szabályzat 2017

Szervezeti és Működési Szabályzat 2020

Szervezeti és Működési Szabályzat 2021

Költségvetési adatok

2017. évi elemi költségvetés

2018. évi elemi költségvetés

2019. évi elemi költségvetés I.

2019. évi elemi költségvetés II.

2020. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés II.

2021. évi elemi költségvetés

2022. évi elemi költségvetés

2017. éves költségvetési beszámoló

2018. éves költségvetési beszámoló

2019. éves költségvetési beszámoló

2020. éves költségvetési beszámoló

2021. éves költségvetési beszámoló

Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói:

2017. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv v1

2022. évi közbeszerzési terv v2

2022. évi közbeszerzési terv v3

2022. évi közbeszerzési terv v4

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése

Kollektív Szerződések

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív Szerződése 2017


A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív Szerződésének módosítása 2018


Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó Tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2021. évi megállapításáról

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó Tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról

Létszámadatok

Létszámadatok a 2016. október 1-jei statisztika alapján.

Létszámadatok a 2017. október 1-jei statisztika alapján.

Létszámadatok a 2018. október 1-jei statisztika alapján.

Létszámadatok a 2019. október 1-jei statisztika alapján.

Létszámadatok a 2020. október 1-jei statisztika alapján.

Létszámadatok a 2021. október 1-jei statisztika alapján.

Létszámadatok a 2022. október 1-jei statisztika alapján.

Adatlap a NAIH felé teljesítendő éves jelentéshez

Kazincbarcikai TK 2021. éves jelentése

Ellenőrzések a Kazincbarcikai Tankerületi Központban


2022. évben a B-A-Z Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági szakellenőrzés
(nyilvántartási-, adatszolgáltatási-, bejelentési-, egészségbiztosítási járulék levonási- kötelezettség, számfejtett pénzbeli egészségbiztosítási levonási ellátások)


2022. évben a B-A-Z Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági ellenőrzés
(minimális eszközök és felszerelések meglétének a pedagógusok alkalmazási feltételeinek vizsgálata, osztály és csoportlétszámmal kapcsolatos szabályok követése)
- Rakacai Általános Iskola

Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő neve: Tóth Péter

Elektronikus elérhetősége: WaUuzfJXeZJbsL3jmIcGV0ZXIudG90aDJAa2suZ292Lmh1

Telefonos elérhetősége: 48/795-212


Integritás

Integritás tanácsadó neve: Éliás Anita

Elektronikus elérhetősége: LPkgELlU7gBzwIz2YW5pdGEuZWxpYXNAa2suZ292Lmh1

Telefonos elérhetősége: 48/795-210

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ szabályzatai

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Számviteli politikája - 1/2017. (06.23.) számú szabályzat

2/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata

3/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

4/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Önköltségszámítási szabályzata

5/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata

6/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

7/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ számlarendje

8/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Bizonylati rendje

9/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat

10/2017. (06.26.) számú szabályzat - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata

11/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata

12/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Közbeszerzési szabályzata

13/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

14/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

15/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata

17/2017. (08.25.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata

19/2017. (08.25.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata

20/2017. (08.25.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata

21/2017. (08.25.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Egyedi iratkezelési szabályzata

22/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

23/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata

24/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Belső Ellenőrzési Szabályzata

25/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendről szóló szabályzata

26/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendről szóló szabályzata

27/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

28/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

29/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ a belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata

30/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata

31/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Terve

32/2018. (03.28.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Munkavédelmi szabályzata

34/2017. (08.28.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Adatvédelmi szabályzata

35/2017. (08.29.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata

39/2017. (10.16.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzata

1/2018. (05.23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata

12/2017 (06. 23.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési szabályzata (2019. április 1. napjától hatályos változata)

1/2019 (03. 29.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ 12/2017. (06. 23.) számú Közbeszerzési szabályzatának módosításáról

2/2019. (06.24.) - A Klebelsberg Központ Elnökének 1/2019. (VI.12.) Középirányítói Körlevele Az egyes informatikai alkalmazásokhoz kapcsolódó jogosultságok kezelésének rendjére vonatkozó szabályokról

2/2021. (01.19.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Közszolgálati szabályzata

3/2021. (07.15.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

4/2021. (08.30.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Számviteli politikája

Intézkedési tervek

Deszegregációs Intézkedési Terv

Felülvizsgált Deszegregációs Intézkedési Terv 2020

Menü

Navigáció