KEHOP-5.2.11-16-2017-00132

Publikálva: 2018. december 10.

„Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein”

Projekt összeg: 225 704 400 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2017.12.01 - 2018.11.01

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ, mint pályázó az üzemeltetésében lévő épületein fotovoltaikus rendszerek kialakítását tűzte ki célul a KEHOP-5.2.11 kódszámú pályázat keretében. A Tankerületi Központ fennhatósága alá több mint 55 oktatási intézmény tartozik. Tevékenységeink középpontjába a következő kiemelt célokat helyezzük:

Projekt műszaki tartalmának leírása:

A projekt keretein belül lehetőség nyílik az oktatási intézmények épületeinek fenntartási költségeinek, valamint ÜHG kibocsátásainak csökkentésére. A megvalósítandó épületek energetikai korszerűsítése nem engedélyköteles tevékenység. Az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2013. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1. pontja alapján az engedély nélkül végezhető építési tevékenységek a megvalósítandó fejlesztések.

Az épületek üzemeltetési költségei a Tankerületi Központ éves költségeinek jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a villamos energiafogyasztásból származnak. Ezek alapján javasolt a villamos energiafelhasználás egy részének napelemes rendszerrel történő ellátása a következő megvalósítási helyszíneken:

Projekt közvetlen célja:

A napelem által megtermelt energiával a villamos energiára fordított kiadások csökkentése.

A projekt elvárt eredményei:

Menü

Navigáció