KAPOCS-partnerintézmény lett a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola

Publikálva: 2023. október 24.

Összesen 26 általános iskola munkáját ismerték el, több Élménysuli, valamint Örökös Élménysuli címet adtak át és a KAPOCS-iskolahálózat is bővült.

A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola a 2019/20-as tanévben vezette be a KAP-ot felmenő rendszerben. Idén pedig elnyerték a KAPOCS tanúsítványt, amit Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató jelenlétében vett át Bana Józsefné intézményvezető dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektortól és dr. Révész László főigazgató, szakmai vezetőtől.  

Bana Józsefné kiemelte, hogy a csegei iskola személyiségközpontú, náluk minden pedagógus és a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatárs arra törekszik, hogy a tanulóik a sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeivel élve, életkori sajátosságaiknak, lehetőségeiknek megfelelően megszerezzék azokat az ismereteket, kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek az élethez való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A nyitott, innovatív szemléletű nevelőtestület évtizedek óta elkötelezett a tevékenységközpontú pedagógiai módszerek iránt, így érdeklődéssel tekintett arra a továbbképzésre, amely megelőzte a bevezetést. A 2023/2024-es tanév kiemelt feladatai között pedig már azt fogalmazták meg, hogy a KAP bevezetésének tapasztalatait foglalják össze, megcélozzák a továbblépést, sőt a tudásmegosztás lehetőségeit vázolják fel. Célként fogalmazódott meg a csatlakozás a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézményeihez, majd az Élménysuli pályázat elkészítése és a cím elnyerése. 

A csatlakozás sikeres volt, így a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola jogosulttá vált a dokumentumaikon és a kapcsolataikban a KAPOCS-partnerintézmény elnevezés és a rendelkezésre álló logó használatára.

KAPOCS-partnerintézmény lett a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola

Háttér

Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2014-ben kapott felkérést, hogy iskolafejlesztő programot hozzon létre a pedagógusok módszertani fejlesztése keretében.

-Az a módszer, amivel a diákokhoz fordulunk, meghatározó a tanulás eredményessége szempontjából – fogalmazott dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor az október 17-ei átadó ünnepségen az egri egyetemen. Mint folytatta, az általuk kitűzött komplex iskolafejlesztési célok nemcsak a közismereti órák megtartására, hanem az egész napos iskolai tevékenységre is vonatkoznak. 

Komplex szemléletmóddal tartjuk az órákat, fontos, hogy a diákok megtanuljanak gondolkodni és örömmel tanuljanak. Célunk, hogy boldog gyermekek és boldog pedagógusok alkossák az iskolai közösségeket. Tudjuk, nem kis feladat a differenciálás, a csoportmunka előkészítése, ezért komoly tudástárat hoztunk létre; 2018-ra bevezethettük a KAP-ot (Komplex Alapprogram), amely mára több, mint 500 feladatellátási helyen, 10 ezer kiképzett pedagógust és 220 ezer program szerint tanuló diákot jelent – elevenítette fel az Eszterházi-egyetem rektora a történelmi távlatokba lépett program előzményeit. Mára ez a közösség szakmai és „érzelmi” szinten is „együtt létezik”, így valósult meg a KAPOCS-iskolahálózat kezdeményezés, amely összefogja a Komplex Alapprogramot megvalósító intézményeket, hogy szakmai fórumot biztosítson a program sikeres megvalósítása és fejlődése érdekében. 

Menü

Navigáció