EFOP-3.3.5-17-2017-00060

A Debreceni Tankerületi Központ nem formális és informális tematikus napközi és bentlakásos programokat valósít meg az 1-7. évfolyamos tanulók bevonásával 224,83 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

2019 | 06 | 17
Debreceni Tankerületi Központ


SAJTÓKÖZLEMÉNY
JÚNIUS 3. ÉS 4. HETÉBEN ZAJLANAK A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT  EFOP-3.3.5-17-2017-00060 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ÉLMÉNYALAPÚ TEMATIKUS NAPKÖZI ÉS BENTLAKÁSOS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMŰ PROJEKT TÁBORI PROGRAMJAI.


A Debreceni Tankerületi Központ a fenntartásában működő köznevelési intézmények közül 29 általános iskola több mint 4500 tanulója és 230 pedagógusa bevonásával valósít meg kísérleti napközis és bentlakásos tábori programokat 2018 és 2019 nyarán.

A gyerekek többféle tematikus táborban vehetnek részt, nomád-kaland, idegen nyelv, környezetvédelem, természetismeret, nemzeti- és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás, hon- és népismeret, történelem, sport-egészségre nevelés, digitális világ és digitális alkotás témakörökben.A program célja a konstruktív és élményalapú nevelés, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a hagyományos tantermi és tantermen kívüli gyakorlati tapasztalatszerzés lehetősége, hiszen a tanulás színtere nemcsak az iskola lehet.

Illeszkedve a Nemzeti Ifjúsági Stratégia fejlesztési irányaihoz is a tábori programok összeállításának célja a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése, szociális kompetenciák fejlesztése, rekreációs gyermekfoglalkozások szervezése, ezáltal a korai iskolaelhagyók számának csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, egészséges életmódra nevelés. 

Kiemelt szerep jut a közösségformálásnak, közösségépítésnek, az iskolai oktatáshoz-neveléshez kapcsolódó, a tanítási időszakon kívüli, szünidőben megvalósuló fejlesztő programoknak, cselekedtető tanulásnak.

A projektben sor kerül a pedagógusok, kísérőtanárok intenzív bevonására, módszertani felkészítésére, képzésére.

A projektben együttműködő partnerként a szakmai kísérleti programok, tematikák kidolgozásban és a minőségbiztosításban az Oktatási Hivatal vesz részt.Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: Élményalapú tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben”

Szerződés száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00060

Támogatás összege (Ft): 224 831 370

Összköltség (Ft): 224 831 370

A projekt megvalósítás időtartama: 2018.04.01.-2019.09.30

A pályázatba bevont intézmények:

Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola
Debreceni Dózsa György Általános Iskola
Ibolya Utcai Általános Iskola
Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Debreceni Hatvani István Általános Iskola
Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola
Debreceni Hunyadi János Általános Iskola
Debreceni Benedek Elek Általános Iskola
Debreceni Bocskai István Általános Iskola
Epreskerti Általános Iskola
Debreceni József Attila Általános Iskola
Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola
Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szoboszlói Úti Általános Iskola
Lilla Téri Általános Iskola
Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola
Csapókerti Általános Iskola
Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Arany János TagintézményeN
yírmártonfalvai Általános Iskola
Ábrányi Emil Általános Iskola
Álmosdi Bocskai István Általános Iskola
Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kiss Zoltán Általános Iskola

Menü

Navigáció