EFOP-4.1.3-17-2017-00253

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése


DEBRECENI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT

 SAJTÓKÖZLEMÉNY


elINDULT a Debreceni Tankerületi Központ „A Vörösmarty Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00253 azonosítószámú projektJE.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázatban az intézmény 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4. szám alatti székhelyén valósulnak meg felújítási munkák.

A pályázat az intézményben tanuló, nagy arányban hátrányos helyzetű lakótelepi gyermekeket sújtó lemaradás csökkentését célozza, összhangban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal. Ezek a hátrányok a tanulók jövőbeni életesélyeiket is csökkentik, ezért kiemelt fontosságú a hátránykompenzáció, a lemorzsolódás csökkentése, illetve teljes megszüntetése.

A projekt célja a tanulók minél teljesebb képességkibontakoztatásával a megfelelő középiskola-, majd pályaválasztás.  Az intézmény lakókörnyezetében, a Tócóskertben, továbbá a vonzáskörzetbe tartozó, nagyszámú roma lakosságnak otthont adó területen, a Nagysándor-telepen, fokozott figyelmet kell fordítani a periférikus helyzetben élő tanulók fejlődésére, testi és lelki egészségük gondozására.
A fejlesztés eredményeként javul a minőségi oktatás és a testi nevelés színvonala. A modern infrastruktúrával ellátott iskolában méltányos és korszerű körülmények között nagyobb az esély a készségek szintjének emelésére, a tehetség kibontakoztatására, amely pedig esélyt ad a társadalmi felzárkózásra.

A 26,06 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló infrastruktúrafejlesztések fokozzák az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást, emelik a szolgáltatások minőségét. Fenti célok elérése érdekében a fiú mosdóban fal- és padlóburkolat csere valósul meg, elektromos és gépészeti rendszer és WC kabinrendszer kerül felújításra. A beázások miatt szükséges tetőszigetelés javítása is megtörténik. Az intézmény ablakainak árnyékoló fóliázása 245 m2-en kerül felhelyezésre.

A beruházásnak köszönhetően az infrastrukturális ellátottság jelentősen javul, racionális és hatékony működést lehet biztosítani, a tanulást segítő és közösségi terek kulturált és magas szintű nevelésre, oktatásra adnak lehetőséget. A fejlesztések elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Vörösmarty Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00253
Támogatás összege (Ft):
26 061 229
Összköltség (Ft):
26 061 229
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Vörösmarty Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00253

Támogatás összege (Ft): 26 061 229

Összköltség (Ft): 26 061 229

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30

Menü

Navigáció