EFOP-4.1.3-17-2017-00247

A Nyírmártonfalvai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Nyírmártonfalvai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Elnyert támogatási összeg (Ft)
28 984 853

NYÍRMÁRTONFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Debreceni Tankerületi Központ

Sajtóközlemény

elINDULT a Debreceni Tankerületi Központ „A Nyírmártonfalvai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00247 azonosítószámú projektJE.

A projekt keretében a Nyírmártonfalvai Általános Iskola nevelési-oktatási feladatellátása minőségének javítása érdekében sportudvar korszerűsítése valósul meg.

A projekt hosszú távú célja, hogy a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájáruljon ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt közvetlen, rövid távú célja, hogy méltányos és korszerű infrastrukturális feltételeket teremtsen az érintett intézményben és ezzel illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Felhívás céljaihoz.
A projekt illeszkedik az oktatáspolitika irányvonalaihoz is, mely szerint az iskola feladata a minőségi, szegregációmentes, az esélyteremtésre orientálódó intézményi oktatás.

A 28,98 millió forint európai uniós infrastrukturális fejlesztés az intézmény sportudvarát érinti, melynek keretében műfüves sportpálya épül labdafogó acélhálóval, pályavilágítással. A műfű felületet körülvevő területen térkő burkolat készül. A pálya tartozéka 2db rögzített kapu hálóval és egy, a műfű karbantartásához szükséges eszköz.A projekt támogatja a minőségi nevelés-oktatás megvalósítását, a tanulói lemorzsolódás megakadályozását, a tanulói teljesítmények növelését.
A projekt célja a családi háttér és a teljesítmény összefüggései alapján létrejövő különbségek kialakulásának megelőzése, minimalizálása, a tanulók képességeinek megalapozása az egész életen át tartó tanulásra.

A beruházás eredményeként megfelelő infrastrukturális háttér alakul ki ahhoz, hogy az intézmény csökkentse a tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát, segítse a hátrányos helyzetű tanulókat, valamint a speciális nevelési igényű diákok mindennapi tanulási folyamatait.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Nyírmártonfalvai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00247
Támogatás összege (Ft):
28 984 853
Összköltség (Ft): 28 984 853
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Nyírmártonfalvai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00247

Támogatás összege (Ft): 28 077 772

Összköltség (Ft): 28 077 772

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

                               

Menü

Navigáció