EFOP-4.1.3-17-2017-00239

A Hunyadi János Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése


DEBRECENI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY


elKEZDŐDÖTT a Debreceni Tankerületi Központ „A Hunyadi János Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00239 azonosítószámú projektJE.

A Debreceni Hunyadi János Általános Iskola projektjének célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely a hatékony nevelés-oktatás megvalósulását segítve, az élethosszig tartó tanulás képességének kialakulását szolgálja.

A fejlesztéssel érintett intézményben a város profi felnőtt sportegyesületeinek utánpótlás-nevelése valósul meg, az 1980-as évek közepén indult sportági képzés keretében. A városi beiskolázású intézmény jól kihasznált, keresettsége folyamatosan kiemelkedő.
Az intézmény 1956. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit, 1984-ben egy új épületszárnnyal bővült. Az új épületszárny nyílászáróinak cseréje és a vizesblokkok megújulása, a burkolat- és iskolabútor-csere biztosítja a megfelelő oktatási környezet kialakítását, az iskola által nyújtott szolgáltatások minőségének javulását.

A 39,92 millió forint európai uniós támogatás segítségével megtörténik az új épületszárny közösségi tereinek és négy tanterem nyílászáróinak a cseréje, négy vizesblokk felújítása, a víz- és csatornahálózat korszerűsítése, valamint új elektromos és gépészeti rendszer kiépítése, a minőségi nevelési-oktatási környezet megteremtése érdekében.
Két emeleten található folyosókon megvalósul a padlóburkolat cseréje, és a falak festése. Ennek hatására az épület megújult közösségi tereinek használata korlátlanul biztosítottá válik, lehetőséget teremtve az inkluzív neveléshez. A mellékhelyiségek, a közösségi terek felújítása biztosítja a nevelő-oktató munka méltányos, megfelelő környezetét, csak így biztosítható a minőségi alapfeladat ellátása, amely meg kell, hogy feleljen a 21. századi követelményeknek.
Az iskolabútorok cseréjével a létesítmény fejlesztése messzemenőkig szolgálja a NAT célkitűzéseinek megvalósítását, a környezettudatosság és fenntarthatóság vonatkozásában.
A fejlesztés eredményeként létrejövő korszerű iskolai környezet hozzájárul az esélyegyenlőség kibontakozásához, a tanuláshoz való pozitív szemlélet elmélyüléséhez, a lemorzsolódás megakadályozásához, a kompetenciamérési eredmények javulásához. Mindezek birtokában nagy eséllyel folytathatják tanulmányaikat a középiskolákban, ahol legalább a középfokú végzettséget megszerzik, ezáltal sokkal nagyobb eséllyel jelennek meg a munkaerőpiacon, amelynek társadalmi és gazdasági hatásai vitathatatlanok.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Hunyadi János Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00239
Támogatás összege (Ft): 39 921 860
Összköltség (Ft): 39 921 860
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Hunyadi János Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00239

Támogatás összege (Ft): 39 921 860

Összköltség (Ft): 39 921 860

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

Menü

Navigáció