EFOP-4.1.3-17-2017-00010 záró sajtóközlemény

Publikálva: 2018. október 5.

SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény


SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
2018/09/27.


A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 45,04 millió forint. A tényleges felújítás a nyári szünetben zajlott le a tanítás zavarásának és a balesetveszély elkerülésének érdekében.

A projekt közvetlen célja volt a korábbi színházterem 3 részre osztása, amelyben helyet kapott 2 db tanterem és a tanári szoba bővítménye. A gimnázium főépülete és melléképülete közös fallal rendelkezik, a belső átjutás azonban nem volt megoldott, csak az udvaron keresztül történt. Mivel a melléképületben is zajlik tanítás, a diákoknak és a tanároknak esőben, hóban is az udvaron keresztül kellett megközelíteniük a melléképületet, amelyben a színházterem és a nyelvoktatáshoz használt tantermek találhatók. Jelen projekt biztosítja az átjutást a főépületben található tanáriból a melléképületbe található színházterembe. Ehhez tűzgátló ajtó került beépítésre, és a 2 épület közötti szintkülönbség áthidalására lépcső lett kialakítva. A melléképületben található színházterem korábban is tanteremként volt berendezve, nyelvoktatás történt benne, a hatalmas tér elkülönítése azonban csak ideiglenes üvegajtófallal történt meg. A színháztermet a projekt megvalósítása során 3 részre osztották, amelyben helyet kapott a korábban nagyon zsúfolt és szűk tanári szoba bővítménye, valamint 2 db tanterem. Ehhez új válaszfalak és a 2 tanterem közé egy hatalmas harmonika rendszerű mozgatható ajtó került beépítésre, amelyre azért volt szükség, hogy a termek összenyithatóak legyenek, és közösségi térként is használni lehessen iskolai rendezvények, szülői értekezletek, stb. esetén. A helyiségekben festés és az áramkörök rendezése is szükséges volt. Ezen kívül a melléképületben található vizesblokk is felújításra került.
A projekt által megtörtént a megfelelő tanulási környezet kialakítása, és az épület helyiségeinek racionalizálása.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00010
A szerződött támogatás összege: 45 035 970 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció