EFOP-4.1.2-17-2017-00116

Publikálva: 2020. január 1.

A Bagodi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

EFOP-4.1.2-17-2017-00116

A Bagodi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00116
Projekt címe: A Bagodi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében
Kedvezményezett neve: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Magyarország központi költségvetéséből finanszírozható többletforrás összege: 39 831 906 Ft
Projekt összeg: 650 226 225 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2017.11.01 - 2022.01.31
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.01.31

A Széchenyi 2020 program keretében benyújtott EFOP-4.1.2-17-2017-00116 kódszámú, „A Bagodi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című pályázattal 650 226 225 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, 100%-os intenzitással kerül finanszírozásra.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül EFOP-4.1.2-17 „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” tárgyú felhívás célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

A projekt célcsoportja a Bagodi Fekete István Általános Iskola tanulói, nevelőtestülete és pedagógusai.

A projekt keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek:

A fejlesztés gördülékeny megvalósulása érdekében projektmenedzsment szervezet kerül alkalmazásra. A projekt teljes ideje alatt eleget teszünk a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeknek.

A korszerűsítéssel érintett intézmény egy ünnepélyes záró rendezvény keretében kerül átadásra.


További információ:
Kajári Attila tankerületi Igazgató
8900 Zalaegerszeg, Biró Márton u 38.

Menü

Navigáció