EFOP-4.1.2-17-2017-00025

A minőségi oktatás feltételeinek megtermtése a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában

Sajtóközlemény

Ünnepélyes alapkőletétel a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában

 

2019.03.13.


Az EFOP-4.1.2-17-2017-00025 pályázat keretében a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, mint projektgazda infrastrukturális fejlesztést valósít meg a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola székhelyén új épület építésével, melyben tantermek, fejlesztő termek, tornaszoba, háztartástan foglalkoztató szoba kialakítására kerül sor.

A 219,90 millió forint európai uniós támogatás segítségével, a fejlesztés keretében a hiányzó eszközök pótlására, a tornaszobához, csoportszobákhoz, fejlesztő helyiségekhez, háztartástan szobához és a fotó-videó szakkör létrehozásához szükséges eszközök, valamint a digitális kompetenciafejlesztéshez hiányzó informatikai eszközök beszerzése történik meg.

A fejlesztés eredményeként az iskola képessé válik a tanulók optimális fejlődésének biztosítására, ezáltal felkészíti a fiatalokat az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre, valamint a társadalmi és gazdasági légkörben zajló változások folyamatos követésére, emellett jelentősen csökkenti az iskolai lemorzsolódással érintett tanulók számát. Az intézmény korszerű elméleti és gyakorlati képzést nyújthat tanulóinak, felkészítheti őket a 21. századi technológia folyamatos fejlődésére.

 A korszerű nevelés-oktatás eszköz- és feltételrendszerének fejlesztésével a minőségi oktatás lehetősége közvetlen elérhető közelségbe kerül a családok, szülők, tanulók számára a hátrányos helyzetű Berettyóújfalui Járásban.

 A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, vissza nem térítendő támogatás formájában.

 Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00025

Projekt címe: A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában

A támogatás összege (Ft):  219 901 379 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének dátuma: 2020.06.30.

 A projektről bővebb információt a www.baltisk.hu. oldalon olvashatnak.”

Menü

Navigáció