EFOP-4.1.2-17-2017-00007

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A KÖKÖNYÖSI GIMNÁZIUM GAGARIN ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE KOMLÓN

Sajtóközlemény

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A KÖKÖNYÖSI GIMNÁZIUM GAGARIN ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE KOMLÓN

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020” Köznevelési Intézmények Infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 429 241 414 Ft.

A pályázat célja a helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztés, az igényeihez illeszkedő funkcionális egységek kialakításával. A fejlesztendő intézmény olyan oktatási módszereket alkalmaz, amelyek a jelentős hányadú hátrányos helyzetű tanulók oktatása és tehetséggondozás során alkalmazhatóak, ezáltal csökkentik a tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyást és támogatják a tehetségazonosítást és a tehetségfejlesztést.
Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek kialakítása és ezek eszközeinek beszerzése, továbbá az intézményben már meghonosított művészeti ágak biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek kialakítása, eszközök beszerzése. A tervezett fejlesztés során az intézmény biztosítani kívánja a művészetoktatáshoz kapcsolódó nagyobb létszámú próbák, bemutatók, koncertek megtartásának feltételeit. Ennek megfelelően a program része egy többcélú művészeti nagyterem létrehozása a szükséges öltöző és tároló terekkel kiegészítve. Emellett ki kell alakítani azokat a hiányzó szaktantermeket, melyek a napi általános oktatási feladatok elvégzéséhez nélkülözhetetlenek
A fejlesztés részeként az iskolaudvar is megújul. Ennek keretében kültéri sporteszközök kihelyezésére kerül sor, melyekhez kapcsolódóan rugalmas vízáteresztő burkolattal ellátott felületek is létrejönnek. a zöldfelületeket meg kell újítani.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 01. – 2020. augusztus 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00007
A szerződött támogatás összege: 429 241 414 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció