EFOP-4.1.12-22-2023-00046

Publikálva: 2023. május 10.

Villamos hálózat fejlesztése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben

Sajtóközlemény 

a kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

a projekt címe: Villamos hálózat fejlesztése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben

a szerződött támogatás összege: 259 718 570.- Ft

a támogatás mértéke: 100 %

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.

a projekt azonosító száma: EFOP-4.1.12-22-2023-00046


a projekt tartalmának bemutatása:


A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő hat intézmény (10 feladatellátási hely) elektromos hálózatának korszerűsítése valósul meg 259,71 millió forint vissza nem térintendő európai uniós támogatás felhasználásával, a Széchenyi 2020 program keretében.

A fejlesztésben érintett feladatellátási helyek:

1.Furtai Bessenyei György Általános Iskola- 4141 Furta, Petőfi u. 7.; Templom u. 3. és 10.

2.Jókai Mór Általános Iskola- 4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1.; Kossuth u. 53. és 68.

3.Kálvin Téri Általános Iskola- 4150 Püspökladány, Kálvin tér 8. (2 épület)

4.Irinyi Károly Általános Iskola Hencidai Telephelye- 4123 Hencida, Kossuth u. 31. (3 épület)

5.Barsi Dénes Általános Iskola Komádi, Fő utca 96. szám alatti telephelye - 4138 Komádi, Fő u. 96.

6.Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth utcai Telephelye- 4145 Csökmő, Kossuth u. 113.

 

A kivitelezés során megvalósul a meglévő épületek erősáramú épületvillamossági hálózatának felújítása, korszerűsítése: villamos elosztószekrények, kábel nyomvonal, védőcsövek, kábelek, lámpatestek, villamos szerelvények. Emellett megtörténik a felújításra kerülő épületek villamos csatlakozási teljesítményének felülvizsgálata, meglévő fogyasztásmérő szekrények szabványosítása is. A kivitelezési munkálatok során kivésett vezetékek, szekrények helyének visszajavítása és festése is megvalósul.

Horizontális vállalások során megvalósul:

Esélyegyenlőség: a projekt a korszerű nevelési-oktatási iskolai környezet kialakításával hozzájárul az inkluzív oktatás javításához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, az egyenlő bánásmódhoz. A minőségi, méltányos, nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása kapcsolódik az Európai Unió irányelveihez is.

Környezetvédelmi szempontok: a beruházás során keletkezett környezeti károkat a projekt fizikai befejezésére megszüntetjük, az eredeti állapotot visszaállítjuk, a felhasznált anyagok tekintetében a szabványoknak megfelelő anyagok kerülnek beépítésre.

Akadálymentesítés: a beruházás során megújul az elektromos hálózat, a villanykapcsolók és a konnektorok kialakítása/elhelyezése. Ezzel biztosítva a fogyatékossággal élő személyek részére az akadálymentes használatot.

 

A projektben megvalósított fejlesztésekkel biztosítható a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra. A projekt hozzájárul az alacsonyabb terhelésre tervezett, sok helyen már elavult elektromos hálózati rendszerek fejlesztéséhez, felújításához vagy teljes megújulásához. Az elektromos rendszerek fejlesztését indokolja az IKT eszközök darabszámának gyors növekedése is, hiszen ezen eszközök megkövetelik a stabil és korszerű elektromos hálózati hátteret. Intézményeinkben közel 40 éve nem került sor az elektromos hálózatok bővítésére, fejlesztésére. Ez a pályázati lehetőség remek lehetőséget nyújt a köznevelési intézmények megújításához, a digitális oktatás működését lehetővé tevő, korszerű infrastrukturális környezet biztosításához.Projektzáró sajtóközlemény

Befejeződött a „Villamos hálózat fejlesztése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázat

2023.09.11. 

 A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 259 718 570 forint vissza nem térintendő támogatást nyert a „Villamos hálózat fejlesztése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázat megvalósítására. A projekt a Széchenyi 2020 programban, uniós támogatással valósult meg.   

 Az EFOP-4.1.12-22-2023-00046 pályázat keretében a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, mint projektgazda infrastrukturális fejlesztést valósított meg a következő feladatellátási helyeken:

  1. Furtai Bessenyei György Általános Iskola- 4141 Furta, Petőfi u. 7.; Templom u. 3. és 10.
  2. Jókai Mór Általános Iskola- 4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1.; Kossuth u. 53. és 68.
  3. Kálvin Téri Általános Iskola- 4150 Püspökladány, Kálvin tér 8. (2 épület)
  4. Irinyi Károly Általános Iskola Hencidai Telephelye- 4123 Hencida, Kossuth u. 31. (3 épület)
  5. Barsi Dénes Általános Iskola Komádi, Fő utca 96. szám alatti telephelye - 4138 Komádi, Fő u. 96.
  6. Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth utcai Telephelye- 4145 Csökmő, Kossuth u. 113. 

A 259,71 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósult a meglévő épületek erősáramú épületvillamossági hálózatának felújítása, korszerűsítése: villamos elosztószekrények, kábel nyomvonal, védőcsövek, kábelek, lámpatestek, villamos szerelvények cseréje. Emellett felújítottuk az épületek villamos csatlakozásait, teljesítményének felülvizsgálata mellett, meglévő fogyasztásmérő szekrényeket is szabványosítottuk. A kivitelezési munkálatok során kivésett vezetékek, szekrényeket javítottuk, festettük. 

A projekt hozzájárult az alacsonyabb terhelésre tervezett, sok helyen már elavult elektromos hálózati rendszerek fejlesztéséhez, felújításához vagy teljes megújulásához. Az elektromos rendszerek fejlesztését indokolta az IKT eszközök darabszámának gyors növekedése is, hiszen ezen eszközök megkövetelik a stabil és korszerű elektromos hálózati hátteret. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, vissza nem térítendő támogatás formájában.
Menü

Navigáció