EFOP-3.3.5-19-2020-00009 – A Csodaszarvas nyomában

Publikálva: 2021. január 26.

.


Projekt címe: A Csodaszarvas nyomában
Konstrukció címe: "Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program" című pályázati felhívás keretében nyert el támogatást a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.5-19-2020-00009
Kedvezményezett neve: Veszprémi Tankerületi Központ
Elnyert támogatási összeg: 90.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Megvalósítási időszak: 2021.04.01. – 2021.09.30.

 A pályázat a bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezését és megvalósítását célozza meg különböző választható tematikák mentén, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2021. év 25-26. hete.
 A tematikus tanulási alkalmak során a Veszprémi Tankerületi Központ vonatkozásában összesen 22 intézmény/tagintézmény érintett, és így mintegy 1800 gyerek vehet részt tanórán kívüli foglalkozásokon a megadott időtartamban.

Menü

Navigáció