EFOP-3.11.1-17-2017-00018

"Szülő-Suli" - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása a Diószegi Lajos Általános Iskolában

PROJEKTISMERTETŐ

 

A projekt, a Diószegi Lajos Általános Iskola közvetlenül és közvetetten is a végzettség nélküli iskolaelhagyásnak kitett, az iskolai kudarc szempontjából veszélyeztetett gyermekek, tanulók csoportjának illetve családjaiknak célzott támogatását szolgálja.

 

 

A kedvezményezett neve:                    Berettyóújfalui Tankerületi Központ

A projekt címe: „Szülő - Suli”- a tanulók iskolai előmenetelének javítása a korai lemorzsolódás visszaszorítása a Diószegi Lajos Általános Iskolában

A szerződött támogatás összege:         60 000 000 Ft.

A támogatás intenzitása:                      100%

A projekt megvalósításának kezdete:   2017. 09. 01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 11. 27.

A projekt azonosító száma:                  EFOP-3.11.1-17-2017-00018

 

A projekt tartalmának bemutatása, szakmai megvalósítása:

 

1.     A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteikből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével

a.   korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelő alkalmazása

b.   egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztés az alábbi tevékenységek mentén

·      Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása rövid és középtávon

·      Egyéni haladási napló vezetése

·      A tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése (matematikai, szövegértési, angol nyelvű kompetencia)

·      Digitális kompetenciák fejlesztése

·      Mentálhigiénés segítségnyújtás

·      A tanulás tanítása- módszertani tréningek

·      Életvezetési tanácsadás

·      Szociális kompetenciák fejlesztése

·      Tanulási motivációt erősítő, egészségtudatosságot fejlesztő szakkörök működtetése

·      Pályaválasztást, karriertervezést elősegítő programok szervezése

 

2.     Az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek

a.     az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása

b.     bevonás, kommunikáció, disszemináció 

c.     a bevont családokat célzó képzési programok (ún. „Szülő Suli programok), előadások, tanfolyamok és műhelyfoglalkozások kidolgozása, és megvalósítása (szülői, nagyszülői csoportoknak, szülő-gyermek csoportoknak) az alábbi tématerületeken:

·      Szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családok motiválása, tájékoztatás

·      Szülő – diák - iskola közösségi programok

·      Szülői ház – iskola közös programok

·      Képzési programok, tanfolyamok, előadások, projektek szülők bevonásával

 

3.     Eredményesség- és hatékonyság-mérés, értékelés eljárásának kialakítása és intézményi szintű megvalósítása

·      Teljesítmény méréshez kapcsolt program- hatékonyság mérés

·      A hozzáadott érték – mit és miért mérünk 30 órás továbbképzés pedagógusoknak

 

4.     Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás

·      Kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított szervezetekkel

·      Kapcsolattartás kialakítása gyermekjóléti szolgálattal

·      Hálózatosodás bővítése másik „Szülő-Suli” programot megvalósító iskolával

·      Együttműködés kialakítása a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a családok bevonását célzó programok lebonyolításának összefogása érdekében

 

Menü

Navigáció