EFOP-3.1.6-16-2017-00038

Súlyos halmozottan sérült gyermekek fejlesztő nevelését-oktatását, pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot működtető köznevelési intézményekként célunk a korai iskolaelhagyás csökkentése és a minőségi és méltányos oktatáshoz való hozzáférés elősegítése, megvalósítása.

 

BEFEJEZŐDÖTT A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNTEK ERŐSÍTÉSE PROJEKT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN


Az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében 480 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Debreceni Tankerületi Központ az EFOP-3.1.6-16-2017-00038 azonosító számú projektjének megvalósítására.

Az „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt 2022. május 31-én lezárult, amelynek sikeres lebonyolítása érdekében folyamatos volt az együttműködés a fejlesztésbe bevont 3 intézmény – a Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 9 tagintézménye, és a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium - és a pályázó intézmény, a Debreceni Tankerületi Központ között.

A fejlesztés lehetővé tette, hogy az érintett intézményekben folyó magas színvonalú szakmai nevelő-oktató munka még eredményesebbé váljon, mert a projekt során szervezett kis létszámú, interaktív képzéseken részt vevők a mindennapi munkájukban könnyen alkalmazható szakmai ismereteket szereztek, amivel az intézmények módszertani kultúrája is gazdagodott. A projektben szervezett szakmai műhelymunkákon, workshopokon, specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken a pedagógusoknak lehetőségük nyílt arra, hogy az új ismeretek megszerzésével a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyegyenlőségét teremtsék meg, segítsék társadalmi elfogadásukat. A megvalósított táborok a gyermekeknek nyújtott élményen túl biztosították gyermek és szülő számára a minőségi együttlétet, az érintett közeg elfogadó hozzáállásának növelését. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezetfejlesztése keretében elkészült egy olyan sajátos minőségbiztosítási rendszer, amely garantálja a szerteágazó szakszolgálati munka azonos minőségű megvalósítását. A projekt biztosította a legmodernebb mérőeszközöket, a fejlesztéshez használható eszközöket, és a pedagógusok megismertetését a legújabb terápiás eljárásokkal. Az infokommunikációs alternatív eszközök a súlyosan és halmozottan sérült tanulók önkifejezését, társadalmi integrációját segítették elő.


A projekt időtartama: 2018. 02. 01 – 2022.05. 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038
A támogatás intenzitása és formája: 100% vissza nem térítendő támogatás
További információ kérhető: KENy6WlF2cEZGVicmVjZW5Aa2suZ292Lmh1"Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!"

Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

Elnyert támogatási összeg (Ft)
 478 153 846 


A Debreceni Tankerületi Központ fő célja a pályázat megvalósításával, amelynek révén megyei szinten javul az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés, csökkennek, illetve megszűnnek  a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek. A tervezett szakmai fejlesztés megvalósításában 3 intézmény működik közre (Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium; Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 9 tagintézménye; Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium). Ezen intézmények szervezeti megújulása révén, illetve szakembereinek közvetítésével a megye valamennyi járásában megteremtődik a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyegyenlősége, erősödik a családok kompetenciaköre, az érintett gyermekek társadalmi elfogadása. Kiegyenlítettebbé válik a speciális pedagógiai megsegítéshez való hozzáférés valamennyi érintett számára. A minőségi szolgáltatás eléréséhez a projekt biztosítja a legmodernebb mérőeszközöket, a fejlesztéshez használható eszközöket, és a pedagógusok megismertetését a legújabb terápiás eljárásokkal. Az infokommunikációs alternatív eszközök a súlyosan és halmozottan sérült tanulók önkifejezését, társadalmi integrációját segítik elő. A szakmai tartalom nagy blokkjai: - szervezetfejlesztés; - szakmai megújulás; - kapcsolatépítés; - tudásmegosztás.  A pályázat megvalósításában a közvetlen célcsoporton túl fontos a közvetett célcsoport és az érintettek aktív közreműködése is. Ennek érdekében a pályázat megvalósítói hivatalos formában (konferencia, workshop, stb.) és a gyerekekre koncentráltan (táborok, családi kirándulások) is kilépnek a tanterem és az intézmények falain kívülre.

A 3 éves fejlesztés eredményeként a gyerekek olyan megsegítésben részesülnek, mely hozzájárul az iskolai lemorzsolódás csökkenéséhez, a munkaerőpiacra történő bekapcsolódáshoz, a társadalmi integrációhoz.

 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.


2018 | 07 | 16
Debreceni Tankerületi Központ

Sajtóközlemény

      

ELKEZDŐDÖTT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT EFOP-3.1.6-16-2017-00038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ESÉLY A JÖVŐNKÉRT, MERT MI IS LÉTEZÜNK!” CÍMŰ PROJEKTJE

A projekt célja egy olyan komplex fejlesztés megvalósítása, melynek révén megyei szinten javul a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférése, csökkennek, illetve megszűnnek a nevelési, oktatási egyenlőtlenségek.

A projekt a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordít a súlyos és halmozottan fogyatékos, illetve az integráltan nevelt, oktatott SNI gyerekekre, tanulókra, valamint a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentésére. A megvalósítás ideje a 2018. február 1. és 2021. január 31. közötti időszak. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00038 azonosítószámú projekt az EFOP-3.1.6-16 kódszámú felhívás keretében részesül 480,00 millió forintos támogatásban, melynek forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt megvalósításában 3 intézmény működik közre:

A Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium képezi a megyében a fejlesztő iskola bázisát, illetve biztosítja gyógypedagógusaival a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben az utazó gyógypedagógusok jelenlétét.

A Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium regionális szinten biztosítja a hallássérült gyermekek, tanulók utazó gyógypedagógusi megsegítését.

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat legfontosabb feladata pedig a preventív tevékenység.

A projekt eredményeként a megye valamennyi járásában biztosított lesz a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyegyenlősége, ezáltal erősödik a családok kompetenciaköre, az érintett gyermekek társadalmi elfogadása. Kiegyenlítettebbé válik a speciális pedagógiai megsegítéshez való hozzáférés valamennyi érintett számára. A minőségi szolgáltatás eléréséhez a projekt biztosítja a legmodernebb mérőeszközöket, a fejlesztéshez használható eszközöket, és a pedagógusok megismertetését a legújabb terápiás eljárásokkal. Az infokommunikációs alternatív eszközök a súlyosan és halmozottan sérült tanulók önkifejezését, társadalmi integrációját segítik elő. A megvalósítandó táborok pedig a gyermekeknek nyújtott élményen túl biztosítják gyermek és szülő számára a minőségi együttlétet, az érintett közeg elfogadó attitűdjének növelését.

A fejlesztés következtében a gyerekek olyan megsegítésben részesülnek, mely hozzájárul az iskolai lemorzsolódás csökkenéséhez, a munkaerőpiacra történő bekapcsolódáshoz, a társadalmi integrációhoz.

Menü

Navigáció