EFOP-3.1.6-16-2017-00002 - Projekt zárás

Publikálva: 2022. február 28.

LEZÁRULT A „GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK” – KOMPLEX KÖZNEVELÉSI PROJEKT AZ ESÉLYTEREMTÉSÉRT CÍMŰ PROJEKT

SAJTÓKÖZLEMÉNY


LEZÁRULT A „GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK” – KOMPLEX KÖZNEVELÉSI PROJEKT AZ ESÉLYTEREMTÉSÉRT CÍMŰ PROJEKT
A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című felhívására (EFOP-3.1.6-16) benyújtott pályázatával 499,99 millió forint értékű támogatást nyert a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények, a szakszolgálati feladatellátás és az utazó gyógypedagógiai hálózatok szakmai fejlesztésének támogatására. A projekt a Széchenyi 2020 programban valósult meg.

A „Gyökerek és szárnyak” – komplex köznevelési projekt az esélyteremtésért című projektben a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium; a Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vett részt.

A projekttevékenységek megvalósításában több, mint 300 pedagógus vett részt négy év alatt. Megvalósították a gyermekek sikeres előremenetelét támogató programokat, és a szülők részére is segítséget biztosítottak. A tanulók számos élménypedagógiai programon is részt vettek. A fogyatékossággal élő gyermekeket integráltan oktató intézmények kortárs segítőinek támogató programokat szerveztek a pedagógusok. A társadalmi elfogadás elősegítése érdekében nyilvános eseményeket és érzékenyítő programokat rendeztek az intézmények. A programok közel 1100 gyermeket érintettek.

A Pécsi Tankerületi Központ 115 millió forintból szerzett be a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatását segítő speciális eszközöket, illetve a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek számára speciális terápiás, kommunikációs eszközöket, valamint oktatásukat segítő informatikai eszközöket. A több ütemben megvalósult eszközbeszerzések 2021 őszén zárultak le, az intézmények az új eszközöket használatba vették.

Az elmúlt négy évben a gyógypedagógusok továbbképzéseken, workshopokon, szakmai tapasztalatcseréken vettek részt. A pedagógus továbbképzések 2021 augusztusában zárultak le. A pályázat által támogatott képzéseken összesen több, mint 250 gyógypedagógus vett részt.

A pályázat során országosan egyedülálló módon került sor a VR szemüvegek és a VR technológia alkalmazására a gyógypedagógiában és az inkluzív oktatásban. A módszertani segédanyag-fejlesztés eredményeként tematikus tervek és óravázlatok készültek az Inkluzív VR ClassRoom tanórai és gyógypedagógiai foglalkozásokon való használatáról. A pályázat során kialakított új eljárásrendek és módszertani kiadványok jelentősen segítik az integráltan oktató intézmények közötti együttműködést.
A pályázat minden célkitűzése megvalósult, az elért innováció évekig meghatározza majd az intézmények szakmai munkáját.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. február 1. – 2022. január 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002
A projekt címe: „Gyökerek és szárnyak” – komplex köznevelési projekt az esélyteremtésért
A szerződött támogatás összege: 499.999.945 Ft
A támogatás mértéke: 100%

További információ: tmgaHKBrYBndnkJ2DVcGVjc0Bray5nb3YuaHU=

Menü

Navigáció