EFOP-1.3.9-17-2017-00091

Iskolaközpontú együttműködések Szerepen

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

EFOP-1.3.9-17-2017-00091

Iskolaközpontú együttműködések Szerepen

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt címe: Iskolaközpontú együttműködések Szerepen

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00091

Támogatás összege (Ft): 49 972 450 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01.-2019.10.31.

 

Projekt tartalma:

- Az egészséges életmód jegyében: sportverseny, labdarugó torna, kézilabda torna, sorverseny megvalósítása

- Hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megvalósítása: hagyományőrző találkozó, rendezvény tartása, jeles napokhoz, népművészethez, kézművességhez kapcsolódó rendezvény megvalósítása.

- Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása keretében főzőklubot szervezése klubvezető irányítása mellett.

- Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása keretében kirándulások és foglalkozások szervezése, illetve Közösségi kert kialakítása és ahhoz kapcsolódó foglalkozások.

- A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése, a közös együttműködések és programok befogadása érdekében a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése.

Célok:

Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

Erősödjön a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.

Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

Helyi viszonylatban a lemorzsolódás csökkentése, ezáltal hosszútávon a helyi munkaerőpiac pozitív elmozdulása.

Menü

Navigáció