EFOP-1.3.9-17-2017-00090

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Bárándon

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

EFOP-1.3.9-17-2017-00090

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Bárándon

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt címe: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Bárándon

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00090

Támogatás összege (Ft): 49 323 146 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01.-2019.10.31.

 

A pályázat tartalma:  

A pályázat célja a társadalmi együttműködés erősítése, a tanulók szabad idős tevékenységének gazdagítása a tanórán kívüli lehetőségek kihasználása. Mindezen tevékenységek a tanulók kompetenciájának fejlesztését szolgálják. A cél és program megvalósítása a helyi (települési) civil szervezetek, illetve közösségi intézmények együttes munkájával valósul meg.

 Az intézmény a partnerek bevonásával valósítják meg a projekt tevékenységeit.

Elsődleges célcsoport az iskola tanulói. Közvetlen célcsoport a bevont együttműködő civil szervezetek, szülők, akik közvetlen közreműködése révén növekszik a településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.

Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával, illetve az iskola pedagógiai programjában nem szereplő, a helyi civil szervezetek által kezdeményezett tevékenységek a köznevelési intézmény tanulóinak aktív bevonásával történt 4 területen:

1.     művészeti ágakhoz köthető foglalkozások (filmklub, színház)

2.     sport

3.     hagyományőrző tevékenység

4.     kompetenciafejlesztő foglalkozások(táblajáték és német nyelvi szakkör)

A programokban helyet kapott az egészséges életmóddal kapcsolatos, vagy pszichológiai tartalmú foglalkozás is. Dea kulturális élet, a sport, a játék is örömmel töltötte el a résztvevőket. Részt vettünk a település rendezvényein, segítettük azokat.

A tevékenységek során élményszerű programoknak, foglalkozásoknak voltak részesei a gyerekek, szülők és az egyéb bevont partnereink. A projekt megvalósulását önkéntesek és fogyatékkal élők is segítették. 

A program része volt a köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös együttműködések és programok befogadása érdekében

• a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése (kreatív eszközök a foglalkozásokhoz, rendezvényekhez, interaktív tábla…stb)

• a speciális, kizárólag a programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (asztalok, padok a foglalkozásokhoz..stb

Rendezvényeinken rész vettek a szülők, partnereink egyaránt. Nagyon gazdag programkínálat jellemezte a projektet. A szülők nagy elégedettséggel fogadták, és örömmel voltak részesei az iskola életének.

Menü

Navigáció