EFOP-1.3.9-17-2017-00082

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Sápon

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

EFOP-1.3.9-17-2017-00082

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Sápon

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00082

Támogatás összege (Ft): 49 696 970 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.31.- 2019.10.30.

 A projekt tartalmának bemutatása:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 2017-ben pályázatot nyújtott be iskolaközpontú együttműködések érdekében. A projekt a támogató döntés alapján 49 696 970 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításáért, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, valamint konzorciumi partnere, a Sápi Református Egyházközség felel.

Sáp Községben a Sári Gusztáv Általános Iskola Ökrös István Tagiskolája a pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységeket kíván megvalósítani a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával.

A projekt megvalósítási időszakában a 4 főtevékenység, a Hagyományőrző tevékenységek, Művészeti ágakhoz köthető tevékenységek, Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, Családi életre neveléshez köthető tevékenységeken belül 100 foglalkozás, 40 műhelymunka, 20 rendezvény, 40 kirándulás megvalósításra kerül majd sor. A tevékenységek megvalósításának helyszíne: 4176 Sáp, Fő út 18. Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ökrös István Tagiskolája.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására is.

Menü

Navigáció