EFOP-1.3.9-17-2017-00072

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Berekböszörményben
Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt címe: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Berekböszörményben

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00072

Támogatás összege (Ft): 50 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01.-2019.10.30.

Projekt tartalma:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.3.9-17 kódszámú, „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Berekböszörményben” című felhívásra benyújtott pályázatával 50.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskolának. A támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola 4 konzorciumi partnerével, a Berekböszörményi Református Egyházközséggel, a Berekböszörmény Községi Nyugdíjas Klubjával, a Berekböszörmény Új Honfoglalásáért Alapítvánnyal és a Csali Horgászegyesülettel, a pályázat keretében azt a célt tűzte ki, hogy az általános iskolás tanulók és a berekböszörményi emberek jobban megismerjék a település történelmét és hagyományait. Közös szabadidős tevékenységek kapcsán elősegítsék az itt élők együtt gondolkodását, együttműködését, fokozzák lokálpatriotizmusukat.

A projekt ideje alatt ezért hagyományőrző tevékenységeket (pl. szüreti, farsangi programok, néptánc) előadásokat, vetélkedőket, szakköröket, klubokat, az egészségmegőrzéssel és a környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozásokat, és egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységeket, programokat szerveznek. A különböző rendezvények, programok, szakkörök, klubok elősegítik a tanórán kívüli kompetenciák fejlesztését, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek.

Egy kis településen az iskola a falu szíve, lelke. A helyi társadalom mozgatórugója. A projekt ezt a tevékenységet segíti elő. 

Menü

Navigáció