Döntési határozat a 2024. évi iskolatej beszerzés eljárásának lezárásáról

Publikálva: 2024. május 22.

DÖNTÉSI HATÁROZAT BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSÁRÓL

Beszerzés tárgya: „Iskolatej beszerzése a Veszprémi Tankerületi Központ intézményei részére a 2024/2025. tanévben”

A fentiekben ismertetett beszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a Veszprémi Tankerületi Központ nevében Szauer István tankerületi igazgató az alábbi döntést hozza a lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről:

1.) Ajánlatkérő a beszerzési eljárást eredményesnek, az INNO-FOOD Kft. (9942 Szalafő, Templomszer 22/B.) Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban előírtaknak.

2.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt nyilvánítja:
INNO-FOOD Kft. (9942 Szalafő, Templomszer 22/B.)

Veszprém, 2024. május 22.

Menü

Navigáció