Az első osztályosok beíratásával kapcsolatos tájékoztató

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
• 2016. április 20. (csütörtök) 8.00-18.00
• 2016. április 21. (péntek) 8.00-16.00

Előzetes feladatok:
Valamennyi általános iskola közzéteszi a saját honlapján a felvételi körzetére vonatkozó információkat

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
-    A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
-    A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
-    Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, óvodai szakvélemény
-    ha, szakértői bizottság vizsgálta a gyermeket, annak a szakértői véleménye

Szülő nyilatkozik az intézményben:

A tankerületi igazgató meghatározza az adott iskolában a 2017/2018. tanévben indítható első osztályok számát. A döntés során szükséges figyelembe venni az egyes iskolák szakmai alapdokumentumában meghatározott maximálisan felvehető tanulólétszámot, az osztályindításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét.

Ezt követően az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket a gyermek felvételéről vagy felvételének elutasításról, melyeket 2017. április 28-ig írásban meg kell küldeni az érintett szülők részére

További fontos tudnivalók

A felvétel elutasítása esetén a szülő érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani. Az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató, Páva Péter részére.
A benyújtott kérelmeket a tankerületi központ a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

Menü

Navigáció