Általános iskolai beiratkozás 2022/23.

Publikálva: 2022. március 22.

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására a 2022/23. tanévre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A 2022/23. tanévre szóló általános iskolai beiratkozás időpontjai:

A beiratkozás részletes információi a Felhívásban olvashatóak, amely innen tölthető le.

Menü

Navigáció