Ajánlattételi felhívás közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
közbeszerzési eljárás megindítására

LINK

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Ajánlattevő!

A Balatonfüredi Tankerületi Központ ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget,

mint ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban nevezett feladat

elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME, KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

Név: Balatonfüredi Tankerületi Központ

Székhely: 8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Kapcsolattartási pontok

Címzett: Lamperth Tamás

Telefonszám: 06-87/795-203

E-mail: nOLpqHhExh8TYT0cwMcdGFtYXMubGFtcGVydGhAa2suZ292Lmh1

Címzett: Balogh Balázs

Telefonszám: 06-20/246-7372

E-mail: OPfmCKNZuu7cjwT2WTYmFsb2doYkBhZGl0dXMuaHU=

Az eljárással kapcsolatban további információk az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhetők:

Név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

Címzett: dr. Víg Levente - felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

Postai cím: 1025 Budapest, Józsefhegyi u. 28-30., G. ép. I/1.

Telefonszám: +36 30/633-3643

E-mail cím: ctYDLWCzrMmrrUX6rNTVAVdmlnLmxldmVudGVAc3RhbmRhcnAuaHU=

2./ ELJÁRÁS FAJTÁJA

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján hirdetmény közzététele nélküli

eljárást folytat le, melynek értelmében legalább öt ajánlattevőnek köteles egyidejűleg,

közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.

3./ A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

Ajánlatkérő külön felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot készít, amit az

ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, ingyenesen bocsát az ajánlattevők

rendelkezésére. A közbeszerzési dokumentum teljes terjedelemben az alábbi linken érhető el:

https://drive.google.com/drive/folders/1m05fRaqfe9QQF1p2eKPSKuJOYzZEK5Pm?usp

=sharing

4./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

4.1./ Tárgya:

2

1. számú rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00441 azonosítószámú, „Gógánfai Fekete István

Általános Iskola Dabronci Telephelye nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének

fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési

határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

2. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji Tatay

Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre

prognosztizált egyösszegű átalányáron.

3. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00439 azonosítószámú „A Csabrendeki Általános

Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt

keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű

átalányáron.

4. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00467 azonosítószámú, A Balatonfüredi Radnóti

Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre

prognosztizált egyösszegű átalányáron.

5. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00440 azonosítószámú „A Ramassetter Vince

Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre

prognosztizált egyösszegű átalányáron.

4.2./ Mennyisége:

Főbb mennyiségi adatok:

1. számú rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00441 azonosítószámú, „Gógánfai Fekete István

Általános Iskola Dabronci Telephelye nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének

fejlesztése” elnevezésű projekt keretében szabadtéri biztonságos körülkerített sportpálya

építése, burkolattal, kapuszerkezettel, hálóval, a területen különféle szabadtéri edzőgépek

létesítése.

Ssz. Megnevezés Mennyiség Részletezés

21 Irtás, föld- és sziklamunka 45 +10 m3 termőföld leszedés, feltöltés,

tömörítés

300 m2 talajerősítés geotextíliával

92 Szabadidő és

sportlétesítmények

5 db Szabadtéri fitnesz elemek kihelyezése

110 m Sportpálya gumiszegély kialakítás

16 db Kerti fémépítmények,

sportkiegészítő elemek elhelyezése

1 db Komplett sportpálya kialakítás

2. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji Tatay

Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében aula klimatizálása, informatikai és nyelvi labor megosztása

hang gátló válaszfallal, szaktantermek, valamint nevelőtestületi szoba és iskolatitkári szoba

repedezett, baleset veszélyes burkolatának cseréje, azok festése, természettudományi

terem repedezett, baleset veszélyes burkolatának cseréje, azok festése, világítás

korszerűsítése, 1-1 kültéri nyitott terem kialakítása, burkolása, tetőszerkezet építése,

3

kültéri játszóudvar, kosárlabda pálya töredezett aszfaltburkolatának felújítása rugalmas

burkolattal, pálya körüli terület újraaszfaltozása, épület körüli járda töredezett

burkolatának javítása, burkolása.

Ssz. Megnevezés Mennyiség Részletezés

21 Irtás, föld- és sziklamunka 17,2 m3 3 db 6 m3-es konténer elszállítása

33 Falazás és egyéb kőműves

munkák

2,1 m2

34 Fém- és könnyű

épületszerkezetek szerelése

50 m2

39 Szárazépítés 31 m2

42 Aljzatkészítés, hideg- és

melegburkolatok készítése

345 m2 PVC burkolat bontás, aljzatolás,

kiegyenlítés, aljzat fektetés

215 m PVC falszegély bontás és új

kialakítás

49,2 m2 padlóburkolat kialakítás

34 m lépcsőburkolat készítés

15 db sarokélvédők elhelyezése

44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 2db + 2

készlet

46 Üvegezés 50 m2

47 Felületképzés + festés 785 m2

62 Kőburkolat készítése + szegélykő 50 m2 + 29

m

63 Bitumenes alap és

makadámburkolat készítése

10,85 m3

150 m2 Aszfaltburkolat felső felületének

lemaratása

71 Elektromosenergia-ellátás,

villanyszerelés

12 db Lámpatestek 2db fénycsővel

1 db Ellenőrző próbák, földelés és

érintésvédelem (mérés)

81 Épületgépészeti csővezeték

szerelése

32,4 m

84 Légkondicionáló berendezések 4 db

92 Szabadidő és sportlétesítmények 510 m2

3. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00439 azonosítószámú „A Csabrendeki Általános

Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt

keretében folyosó padlóburkolat cseréje, akadálymentesítése, belső nyílászárók cseréje,

fafödém burkolása gipszkarton álmennyezettel, PVC padló cseréje, tantermek, folyosók

festése, mosdók felújítása, akadálymentesítése, tornaterem padló csiszolása, lakkozása,

vonalazása.

Ssz. Megnevezés Mennyiség Részletezés

4

21 Irtás, föld- és sziklamunka 71,5 m3

12 db Építési törmelék elszállítása (6 m3

konténer)

31 Helyszíni beton és vasbeton

munkák

942 m2

33 Falazás és egyéb kőműves

munkák

18 m Horonyvésés

1 db Fészekvésés

35 Ácsmunka 200 m

36 Vakolás és rabicolás 18 m Vakolat pótlása 10 cm szélességig

39 Szárazépítés 562 m2

42 Aljzatkészítés, hideg- és

melegburkolatok készítése

540 m2 Fa parketta burkolat felújítás

471 m2 PVC burkolat kialakítása bontással

együtt

185 m PVC lábazat kialakítás

294 m2 Padlóburkolat kialakítás

52 m2 Fa, pillér és oszlopburkolat

kialakítása

44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 75 m2 Lambéria kialakítás

16 db Fa beltéri nyílászárók cseréje,

elhelyezése bontással együtt

2 m2 WC elő és oldalfal elhelyezése

47 Felületképzés 540 m2 Belső fafelületek előkészítése,

lakkozása

22,5 m2 Belső fafelületek fedőmázolása

150 m2 Belső fafelületek lazúrozása

1170 m2 Belső felületek festésének

előkészítése és festése

71 Elektromosenergia-ellátás,

villanyszerelés

4 db Villamos készülékek elhelyezése

3 db Villamossági szerelvények

elhelyezése

18 m Védőcső elhelyezés

42 m Szigetelt vezeték elhelyezése

1 db Ellenőrző próbák, földelés és

érintésvédelem (mérés)

81 Épületgépészeti csővezeték

szerelése

134 m Csővezeték bontása

92 m Ivóvíz vezeték szerelés

68 db Ivóvíz vezeték szerelés, idomok

elhelyezése

44 m Lefolyó vezeték szerelés

18 db Lefolyó vezeték szerelés, idomok

elhelyezése

5

82 Épületgépészeti szerelvények és

berendezések szerelése

69 db Vízellátási berendezések leszerelése

181 db Vízellátási berendezések felszerelése

(mozgássérült WC elhelyezés is)

4. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00467 azonosítószámú, A Balatonfüredi Radnóti

Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében elektromos hálózat felújítása, szerelvények, világítótestek

cseréje, folyosók, lépcsőházak töredezett burkolatainak cseréje, meglévő burkolatok,

lábaza-tok bontása, újra burkolása, akadálymentesítése, folyosói 2 db lengőajtó cseréje,

meglévő kibontásával, új szerkezetek elhelyezésével, teremajtók, természettudományi

terem, étkező ajtó cseréje, 10 db egyszárnyú, 1 db kétszárnyú belső nyílászáró kibontása,

új nyílászáró szerkezet beépítése, helyreállítással, nyelvi terem festése, fiú politechnikai

terem felújítása, kémény bontása, burkolat cseréje, oldalfalak, mennyezet festése, tanári,

igazgatóhelyettesi szoba felújítása, oldalfalak, mennyezet festése, beépített szekrények

mázolása, szaktantermek, tantermek, folyosók oldalfalainak, mennyezetének

hiányosságainak javítása, festése, tantermek, folyosók beépített szekrényei, megmaradó

nyílászárók mázolási munkái.

Ssz. Megnevezés Mennyiség Részletezés

21 Irtás, föld- és sziklamunka 69,25 m3 Építési törmelék

12 db Építési törmelék elszállítás 6 m3 -es

konténerben

33 Falazás és egyéb kőműves

munkák

3510 m Horonyvésés

639 db Fészekvésés

36 Vakolás és rabicolás 3510 m Vakolat pótlása 10 cm szélességig

37 Égéstermék elvezető

berendezések

2,4 m3 Kémény bontás

42 Aljzatkészítés, hideg- és

melegburkolatok készítése

619,56 m2 Lapburkolat bontás

287,1 m Lapburkolat lábazat bontás

86,13 m Fal-, pillér és oszlopburkolat

hordozószerkezetének

felületelőkészítése beltérben

601,56 m2 Padlóburkolat hordozószerkezetének

felületelőkészítése és padlóburkolat

kialakítása beltérben

102 m Lépcsőburkolat készítése beltérben

44 Asztalosszerkezetek

elhelyezése

37,11 m2 Fa, vagy nyílászáró szerkezetek bontása

13 db Fa nyílászárók elhelyezése

73,3 m Hézagtömítés

47 Felületképzés 4212 m2 Belső festéseknél felület előkészítés,

festés

186,2 m2 Fafelületek előkészítése, mázolása

6

71 Elektromosenergia-ellátás,

villanyszerelés

1 db

1 db Épületvillamossági kiviteli terv készítés

1 db Ellenőrző próbák, földelés és

érintésvédelem (mérés)

82 Épületgépészeti

szerelvények és

berendezések szerelése

3 db Vízellátási berendezések leszerelése

5 db Vízellátási berendezések felszerelése

5. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00440 azonosítószámú „A Ramassetter Vince

Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében az öltözőépület esetében: bejárati előtér nyílászáróinak

cseréje, öltöző helyiségek felújítása, burkolatok bontása, újra fektetése, vakolatjavítások,

festések, valamint székvédő deszkák elhelyezése, öltöző helyiségek felújítása, burkolatok

bontása, újra fektetése, vakolatjavítások, festések, valamint székvédő deszkák elhelyezése,

mosdó-tusoló-WC helyiségek felújítása, meglévő vizes berendezések cseréje, tusoló

elválasztók elhelyezése, festési munkák, kistornaterem burkolat cseréje, vakolatjavítás,

festési munkák, védőburkolat elhelyezése, sportszertár elektromos hálózat felújítása,

vakolat pótlások, festési munkák, tetőszerkezet felújítása, meglévő vízszigetelés bontása,

hőszigetelés, új csapadékvíz elleni szigetelés, bádogozás készítése. A „Ramassetter” épület

esetében: öltöző-mosdó-WC helyiségek felújítása, burkolatok, berendezési tárgyak

bontásával, cseréjével, vakolatjavításokkal, festési munkálatokkal, közlekedő folyosó

festési munkák. Az udvar esetében: egykori széntároló bontása, elbontott épület helyének

térburkolása, fedése acél szerkezetű tetővel, területrész füvesítése.

Ssz. Megnevezés Mennyiség Részletezés

2 Bontás, építőanyagok

újrahasznosítása

33,95 m3 Bontott veszélyes hulladék

6 db Veszélyes hulladék elszállítása 6 m3-

es konténerekben

21 Irtás, föld- és sziklamunka 81,77 m3

12 db Építési törmelék elszállítása és

lerakása 6 m3 konténerben

33 Falazás és egyéb kőműves

munkák

8,6 m2 Válaszfal bontás

25 m3 Teherhordó és kitöltő falazat bontás

112 m Horonyvésés

9 db Fészekvésés

34 Fém- és könnyű

épületszerkezetek szerelése

50 m2 Előtető és rámpatető kialakítás

36 Vakolás és rabicolás 1132,9 m2

112 m Vakolat pótlás 10 cm szélességig

37 Égéstermék-elvezető

berendezések

8,2 m2 Kémények bontása tetőn kívül

42 Aljzatkészítés, hideg- és

melegburkolatok készítése

535,9 m2 Padozatok, burkolatok bontása

7

208 m Szegélyek bontása

422,3 m2 Burkolatok készítése

124,8 m Szegélyek készítése

43 Bádogozás 102,4 m

52,8 m Lefolyó csatorna bontás és újraépítés

38,4 m Szegélyek, párkány könyöklő bontása

44 Asztalosszerkezetek

elhelyezése

24,24 m2 Fa és műanyag nyílászárók bontása

4 db Nyílászárók elhelyezése a kapcsolódó

munkálatokkal

25 m2 Fa lambéria

60 m Ütköző, záró és szegélylécek

felszerelése

99 m Fa széktámlavédő

46 Üvegezés 50 m2

47 Felületképzés 1373 m2 Belső falfelületek előkészítése, festése

84,1 m2 Belső fafelületek előkészítése, festése

48 Szigetelés 456 m2

62 Kőburkolat készítése 50 m2 Térburkolat készítése

29 m Szegély készítés

71 Elektromosenergia-ellátás,

villanyszerelés

112 m Védőcső elhelyezés vezetékeléssel

15 db Világítási és telekommunikációs

szerelvények

159 m Villámhárító felfogó vezeték

leszerelése és újraépítése építése

6 db Villámhárító felfogó rúd leszerelés

39,6 m Villámhárítólevezető vezeték bontása

és újraépítése

16 db Villám- és érintésvédelmi hálózat

tartozékainak szerelése

1 db Villám- és érintésvédelmi mérési

jegyzőkönyv

1 db Villám- és érintésvédelmi kiviteli terv

1 db Belső elektromos hálózat földelés és

érintésvédelmi ellenőrző próbák

81 Épületgépészeti csővezeték

szerelése

76 m Csővezetékek bontása

45,5 m Ivóvíz vezeték szerelése

44 m Lefolyóvezetékek szerelése

34 db Lefolyóvezeték idomok elhelyezése

82 Épületgépészeti szerelvények

és berendezések szerelése

21 db Vízellátási berendezések leszerelése

51 db Vízellátási berendezések felszerelése

8

91 Kert- és parképítési munkák 1 db

A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes

ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés

tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket

véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt

építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű

helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi

vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag

gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni.

Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.

Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a

szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé

tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,

szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének

egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal

egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)

bekezdésének megfelelően.

Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében

történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy

jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az

ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel

rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az

ajánlattevő felelőssége.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását az ajánlattételi dokumentáció

tartalmazza.

5./ Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):

45210000-2 (Magasépítési munka)

6./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Vállalkozási (kivitelezési) szerződés

7./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése):

az 1. számú rész esetében: 2018.08.15.

a 2. számú rész esetében: 2018.08.15.

a 3. számú rész esetében: 2018.08.15.

a 4. számú rész esetében: 2018.08.15.

az 5. számú rész esetében: 2018.08.15.

9

Vállalkozó valamennyi rész esetében előteljesítésre jogosult.

Vállalkozó az alábbi feltételek, időbeli megkötések mellett végezheti a kivitelezést:

1. számú rész esetében:

2018. március-április: kültéri munkálatok megkezdése, végzése az iskolaudvaron. 2018.

augusztus 10.: kültéri munkálatok befejezése az iskolaudvaron.

2. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji

Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének

fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési

határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

3. számú rész esetében:

A kivitelezési feladatok legkorábban 2018. június 15-től kezdődhetnek. A kettő nagy

épületrész egyikére (Nagyépület 8 teremmel, vagy a Forfa épület a tornateremmel 8 terem)

szüksége van az intézménynek a kétműszakos munkarend miatt. Az egyik épület teljes

elkészülte után adható át a másik épületet a munkálatokhoz.

4. számú rész esetében:

A kivitelezési feladatok (villamosság felújítása, folyosók, egyes tantermi részek felújítása)

várhatóan nagyobb részt a nyári tanítási szünetben végezhető. Ennek kezdete 2018.06.25.

de részlegesen 2018.06.18-tól, mivel azon a hétben az intézmény csak a tanárit és az

igazgatói irodát használja.

Ami a tanítási időszakban elvégezhető:

- beépített szekrények

- hangosítás-felújítás

- a szabadtéri építkezés, felújítás (súlylökő-kör, szabadtéri kosárpalánkok

cseréje)

- iskolai bútorok beszerzése, cseréje

Ezek egy része akár tanítás alatt, néhányuk pl. délutáni, tanítási időszak után végezhető,

előzetes egyeztetés mellett.

5. számú rész esetében:

Az alábbi munkanapokon biztosítható a munkaterület:

2018. március 28. 29. 30.

2018. április 4. 5. 6.

2018. április 9-13.

2018. április 16-21.

2018. április 23-27.

2018. május 2. 3. 4.

2018. május 7-11.

2018. május 14-18.

2018. május 22. 23. 24. 25.

2018. május 28. 29. 30. 31.

2018. június 1.

2018. június 4-8.

10

2018. június 11-15.

2018. június 18-tól nyári szünet ideje alatt.

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján foglaltak szerint

folytatja le. Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a

közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a támogatásra vonatkozó támogatási

szerződés nem kerül megkötésre, vagy a beszerzési igény nem kerül elfogadásra, vagy a

támogatást csak olyan összegben ítélik támogatásra érdemesnek, mely összeg nem nyújt

fedezetet a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett

ajánlattevővel. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel

összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő

feltételként − rögzíti, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési

eljáráshoz szükséges fedezetet biztosító támogatási szerződés rendelkezésre nem áll (a

támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja). Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4)

bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésének - több mint

2 hónapos - elhúzódása miatt a munkaterület átadására a tervezett időpontban nem kerül sor, a

szerződésben rögzített, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére és lezárására előírt

határidők időarányosan és automatikusan meghosszabbításra kerülnek, azzal, hogy amennyiben

a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 4 hónapon belül nem kerül

sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. január

31. A kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

8./ A TELJESÍTÉS HELYE

az 1. számú rész esetében: Gógánfai Fekete István Általános Iskola, 8345 Dabronc,

Kossuth u. 53.

a 2. számú rész esetében: Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola, 8258

Badacsonytomaj, Kert u. 8.

a 3. számú rész esetében: Csabrendeki Általános Iskola, 8474Csabrendek, Kinizsi u.

a 4. számú rész esetében: Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, 8230

Balatonfüred, Nádor u. 17.

az 5. számú rész esetében: Sümeg, Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, 8330

Sümeg, 8330, Árpád u. 5.

9./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Valamennyi rész esetében:

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a Kbt. 135. § (1)-(3), (6) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.)

Korm. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)

bekezdése szerint - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását

követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti. Az ellenszolgáltatás pénzügyi

fedezetét a jelen felhívás 4.1. pontjában megadott azonosítószámú, EFOP-4.1.3-17

kódszámú felhívás keretében megítélésre került utófinanszírozású támogatás biztosítja. A

támogatási intenzitás mértéke: 100,000000%.

11

Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az áfa nélkül számított teljes

ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegben előleget biztosít a vállalkozási

szerződésben rögzített feltételekkel. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a

szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum

benyújtásával. Az előleg elszámolására minden egyes részszámlában, az adott teljesítés

arányában kerül sor. Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a nyertes ajánlattevő

előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési

munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Ajánlatkérő az előleg igénylését nem

köti előlegvisszafizetési biztosíték nyújtásához.

A nyertes ajánlattevő - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be és a

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő három

részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi

ütemezés szerint:

Részszámlázási ütem Számlázható vállalkozói díj (a teljes

nettó vállalkozói díj %-ára vetítve)

Előleg: 10%

1. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át

elérő, megvalósult teljesítés esetén):

25% (előleg részarányos értékével

csökkentve)

2. fizetési ütem (a szerződéses érték 50

%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

50 % (előleg részarányos értékével

csökkentve)

3. fizetési ütem, végszámlázási - ütem (a

szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult

teljesítés esetén):

25% (előleg részarányos értékével

csökkentve)

A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti

teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti

nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla

benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási

dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való

elismerése.

A vállalkozói díj megfizetésére a vállalkozó általi teljesítés és a műszaki ellenőr javaslata

alapján a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen

kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013.

évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései

szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján. Alvállalkozó(k) igénybevétele

esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §

rendelkezései szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás. A pénzügyi teljesítés napja az a

nap, amikor az utalással a bank a Megrendelő bankszámláját megterheli.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a

késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.

A vállalkozói díj átalánydíj, amely a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés

alapján a Vállalkozó költségvetése alapján kerül meghatározása.

12

Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt a szerződés teljesítése során nem fogad

el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő

szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a

közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak

körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel

kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra,

stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel

nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-,

árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos

kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.;

- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.

(X.30.) Kormányrendelet.

10./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE

Részajánlat tételére a jelen felhívás 4. pontjában megadott részek szerinti bontásban van

lehetőség. Ezt meghaladóan Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget részajánlattételre, tekintettel

arra, hogy a közbeszerzés egyes részeinek tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük,

összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan

kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna

teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további

almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló

munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző

alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt

munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat

egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben

jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra

bontása nem biztosítható. Ajánlatkérő nem korlátozza a megajánlható részek számát.

Többváltozatú ajánlat egyik rész esetében sem tehető.

11./ KIZÁRÓ OKOK

11.1./ Kizáró okok:

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését írja

elő.

11.2./A kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy ajánlattevő nem tartozik a

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§. (1) bekezdés k) pont kb)

pontját a 321/ 2015 korm.rend. 8.§. i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A

321/ 2015 korm.rend 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az

13

alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy

részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők

vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

12./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Valamennyi rész esetében:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi

és gazdasági alkalmassági követelményeket nem ír elő.

12.1./ Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

M.1. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen legalább 1 fő, a projekt

vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet

IV. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek

megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel

rendelkező szakember (projektvezető).

A fent meghatározott szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges

végzettség és szakmai tapasztalat minősül alkalmassági követelménynek, a jogosultság

megléte szerződéskötési feltétel, azonban az alkalmassági követelmény a

jogosultsággal is igazolható.

A nyertes ajánlattevő által az M.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény

igazolására megjelölt szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában

rendelkeznie kell az előírt kategória szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságnak a

szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő

visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat

tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység

gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000

(VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet és a felelős műszaki vezetői

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm.

rendelet szerinti besorolást tekinti.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az

ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának

feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest

szigorúbban határozta meg.

12.2./ Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2)

bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése,

végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni

kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot,

továbbá csatolni kell a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon

14

saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel,

hogy abból egyértelműen derüljön ki az M.1. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek)

teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember

tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás

ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és

befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban

vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott

szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a

jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az

ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás

ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a

jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem

szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a

jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.

Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet 24. § (2) bekezdésére, miszerint ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített alkalmassági minimumkövetelmény

előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az

ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a

megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az

ajánlatkérő a meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, miszerint a

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles

megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes

adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az

alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt

igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)

bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az

ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az

esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet vagy személyt és az eljárást

megindító jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági

követelményt vagy követelményeket, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó

szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott

alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az ajánlatban csatolni kell kapacitásait

rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének

időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 65. § (8)-(11)

bekezdéseire. Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is

megfelelhetnek az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek.

13./ AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján bírálja el

[Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont].

15

Valamennyi rész esetében egységesen:

Értékelési részszempont megnevezése

Értékelési

részszemponthoz

rendelt súlyszám:

1. Az eljárást megindító felhívás M.1. pont a) alpontjában

megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges

kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai

tapasztalatának összesített időtartama

30

2. Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) 70

Az gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó

és felső határa: 0-100 pont.

1. számú értékelési részszempont: Az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában megjelölt

szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli

többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a szerződés teljesítésében részt vevő, a jelen felhívás

M.1. pontja vonatkozásában megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a névjegyzékbe

vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői (amennyiben

ilyen jogosultsággal a vizsgált időszakban rendelkezett vagy rendelkezik) és/vagy építésvezetői,

és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett, egész hónapban kifejezett szakmai tapasztalatának

összesített időtarrama képezi. A névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn

felüli szakmai tapasztalat számát a felolvasólapon, a teljes, névjegyzékbe vételhez szükséges

kötelezően előírt gyakorlati idővel együtt bemutatott szakmai tapasztalat ismertetését pedig a

szakmai önéletrajzban kell feltüntetni: az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal

megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak

egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró

hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró

hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, kizárólag a munkaterület

átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot. Az értékelési szempont vonatkozásában az

egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb)

tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi

elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek

kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési

Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.]. Ajánlatkérő a

maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 60 hónap megajánlása esetén is a pontszámításkor a

maximálisan megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi

elemére a pontszámot. Amennyiben ajánlattevő nem jelöl meg egyetlen, előírt tárgyú és értékű

szakmai tapasztalatot, az értékelési pontszáma 0 értékű lesz. A részszempont súlyszáma: 30.

Az 1. számú értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (60 hónap) időtartamú és az annál

hosszabb időtartamú vállalások esetén is Ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső határával

azonos értékelési pontszámot (100) ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok

kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi

16

147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás

módszere tartalmazza.

Az értékelésmódszere képletekkel leírva:

P = (A vizsgált / A legjobb) × ((P max - P min) + P min))

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. számú értékelési részszempont (összesített nettó vállalkozói díj, Ft)

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás teljes

körű kivitelezésére megajánlott, HUF-ban kifejezett egyösszegű átalányárnak minősülő nettó

vállalkozói díj képezi, melyet az árazatlan költségvetési kiírás tervdokumentáció műszaki

tartalmának megfelelő beárazásával kell megadni. Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a

felolvasólapon fel kell tüntetnie. Az egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott

dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni: A

szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a

nyertes ajánlattevő ajánlati árának) kellő fedezetet kell biztosítania az ajánlattételi felhívásban és a

jelen dokumentációban meghatározott építési munkák szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban

felmerülő valamennyi költség tekintetében, az esetleges többletmunkák kockázatát – jogszabály

vagy a szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nyertes ajánlattevő köteles viselni. A nyertes

ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár a szerződés szerinti teljes munkára vonatkozik. Az

ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában

és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell

megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és

forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a

beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme

is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat

tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek

betartásához szükségesek. A legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont

(felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb

tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi

elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet:

A.1. pontba) alpont - KÉ 2016. december 21.].

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra

(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok

kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi

147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás

módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (A legjobb / A vizsgált) × ((P max - P min) + P min))

ahol:

17

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Valamennyi részszempont vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott

pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd

valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Amennyiben a fenti képletek és

módszer alkalmazása során tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak

megfelelően Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot

fog használni a pontszámítás során).

14./ HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE

Ajánlatkérő hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő

rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást rendel el,

amennyiben ajánlattevő az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazdasági szereplőt von be az

eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás

alkalmazása.

15./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

2018. február hó 5. nap, 10:00 óra

16./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME

Balatonfüredi Tankerületi Központ, 8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

17./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű

aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban

kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati

konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok

elvégzése – Ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. A

csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie! Az eredeti, aláírt ajánlatot

- a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban -

beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb. *.pdf formátumba (jelszó nélkül

olvasható, de nem módosítható módon) beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy

DVD) is be kell nyújtani a papír alapú példánnyal közös csomagolásban. Az ajánlatok

összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A postán

feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak

kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal

kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

18./ AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE

Helye: 8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Időpontja: 2018. február hó 5. nap, 10:00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlatok felbontásánál az

18

Ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

19./ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az

ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától kötve van. Az

ajánlati kötöttség időtartama: hatvan nap.

Ezt követően az ajánlat további módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az

ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltak, valamint az ajánlat

tartalmának megfelelően készíti el.

20./ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK, ÉS A

SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT NAPJA:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban, külön jogszabály szerinti összegezés egyidejű és

közvetlen megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontja: az írásbeli

összegezés megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártát követő első munkanap,

illetve a Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja szerint.

21./ AZ AJÁNLAT NYELVE

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.

Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az

esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az

ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy

helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

22./ AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2018. január 22. nap.

23./ EGYÉB KÖVETELMÉNY

23.1./ Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből

más nem következik – írásban történik.

23.2./ Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon és

1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) xls vagy xlsx formátumban.

23.3./ Ajánlatkérő 2018. január hó 25. napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart, a

találkozó helyszíne: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. Ajánlattevő a bejárást

megelőző nap 15:00 óráig írásban a jelen felhívás 1) pontjában meghatározott

kapcsolattartó címére vagy a faxszámra, vagy elektronikus címre jelezze a helyszíni

bejáráson való részvételét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszínbejárás

(helyszín megtekintése) során helyszíni konzultációra, kiegészítő tájékoztatás megadására

nem került sor.

23.4./ Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

19

23.5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése

szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a

főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre

kerülnek).

23.6./ Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk

ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő

alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már

ismert alvállalkozókat;

23.7./ A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

23.8./ Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak

szerint.

23.9./ Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi

határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

23.10./ Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar

nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen

nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2)

bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely

tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az

mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az

ajánlattevő a felelős.

23.11./ Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt

feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös

ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt

egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös

ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. Ajánlatkérő a

szerződés teljesítéséhez közös ajánlattétel esetén kizárja a projekttársaság létrehozásának

lehetőségét.

23.12./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő,

illetve az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő írásbeli

képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát

vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli

képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására

vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi,

cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a

meghatalmazottnak is alá kell írnia.

23.13./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és

(4) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot

eredeti példányban kell benyújtani.

23.14./ Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő

gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett

20

a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az

ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő

nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11)

bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a

közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás

elektronikus elérhetősége.

23.15./ Ajánlatkérő - a megajánlott résztől, illetve részek számától függetlenül - a 322/2015. (X.

30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének

feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama

alatt rendelkezzen (a részek számától függetlenül) CAR-rendszerű (összkockázati) építésszerelési

biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 20 millió forint, a

káresemény összege legalább: 10 millió forint. Az ajánlathoz csatolni kell vagy a már

meglévő és megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény egyszerű másolatát, vagy

amennyiben az ajánlattevő ilyennel az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik,

akkor a biztosító intézettől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az

ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást vele megköti. Az

Ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén a képviselőnek, nyertessége esetén a keretszerződés

teljes ideje alatt megfelelő felelősségbiztosítást kell fenntartani. A biztosításnak ki kell

terjednie a jelen projektre, az alvállalkozók tevékenységére is, és fedezetet kell nyújtani az

általuk okozott, valamint az építkezéssel összefüggő esetlegesen bekövetkező károk

megtérítésére, beleértve a harmadik személynek okozott károk megtérítését is.

23.16./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a

szerződésben rögzített (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) teljesítési

határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér

mértéke a késedelem napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,1 %-ának

megfelelő összeg minden megkezdett naptári napra. A 20 naptári napot meghaladó

késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni,

mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére

köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben

rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses

ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a

meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.

Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos

igényekre biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának

megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor nyújtja, a

szerződés teljesítési véghatáridejének (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak)

napig terjedő időtartamra (futamidő).

23.16./ Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a

cégbíróság előtt Amennyiben igen, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a

cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a

cégbíróság által megküldött igazolást.

23.17./ A szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb, jogszabályi feltételek:

21

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;

- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó

minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM

együttes rendelet.

23.19./ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

23.20./ Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési

dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., annak végrehajtási

rendeletei és a Ptk. az irányadóak.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások és feltételek alapos

áttekintésére, és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Budapest, 2018. január 22.

Tisztelettel:

dr. Víg Levente

Ajánlatkérő képviseletében eljárva

Menü

Navigáció