A beszerzési eljárás tárgya:

Iskolatej beszerzése a Veszprémi Tankerületi Központ intézményei részére a 2021/2022. tanév vonatkozásában. A beszerzés szabályait az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

Az ajánlatkérő neve:   Veszprémi Tankerületi Központ

Az ajánlatkérő címe:   8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Képviseli:                    Szauer István tankerületi igazgató

Kapcsolattartó:          

Osváth Ferenc beszerzési referens

elérhetőség: upGYoqfoUGGPOO2ZFbWVucm90LmZlcmVuYy5vc3ZhdGhAa2suZ292Lmh1, 88/550-219

 

 

Ajánlatkérő az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet hatályba lépése alapján a 2021/2022. tanévre vonatkozó Iskolatej beszerzésével kapcsolatos ajánlattételi felhívásának egyes pontjait az alábbiak szerint módosítja:

 

                                                                                   

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

Valamennyi, a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében megjelölt intézmény részére az alábbi termékek szállítása:

 

1)     tanulónként 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségű I/a. teljes/félzsíros tej (Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján) heti 1 alkalommal,

2)     tanulónként 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségű I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej (Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján) heti 2 alkalommal,

3)     tanulónként 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségű I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt (Rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján) heti 1 alkalommal,

            a Rendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

 

Fentiektől eltérő termékek vonatkozásában benyújtott ajánlatot ajánlatkérőnek nem áll módjában elbírálni.

 

Szállítás gyakorisága és szállítási határidő: Rendelet 5. § alapján hetente 4 tanítási napon, az adott napon a tízórai szünetben történő kiosztást lehetővé tévő időpontban

 

A szerződés típusa: Szállítási szerződés (Rendelet 13. § szerint)

 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: Az ajánlatokat magyar nyelven, személyesen vagy postai úton zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni az ajánlatkérő részére (a Rendelet 11. §. (10) bekezdése alapján).

 

Amennyiben a papír alapú és az elektronikusan becsatolt példányok között ellentmondás van, úgy az ajánlatkérő a papír alapú példányt és az abban szereplő adatokat, nyilatkozatokat tekinti irányadónak.

 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Amennyiben egy adott intézmény vonatkozásában több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat rangsorolni kell a Rendelet 11. §-ában rögzített szempontok és azokhoz rendelt pontozás figyelembevételével.

 

Az ajánlattételi felhívás jelen módosításával egyidejűleg hatályát veszíti az eredeti felhívás 2. számú melléklete, annak ajánlathoz történő csatolása nem szükséges. Helyette hatályba lép a 4. számú melléklet szerinti felolvasólap és ajánlattevői nyilatkozat.

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

- ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tárgyévben nincs adótartozása

- a jelen ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt felolvasólap és ajánlattevői nyilatkozat

- a jelen ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat

- a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya (egyszerű másolatban is benyújtható)

 

Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult személynek kell aláírnia.

 

Az ajánlattételi felhívásnak a jelen 1. számú módosításában nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

 

Tájékoztatás:

·       Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

-        nem érkezik érvényes ajánlat,

-        ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

·       Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy jelen felhívás közzétételekor hatályban lévő veszélyhelyzettel összefüggésben módosítsa az ajánlatok bontásának – jelen felhívásban rögzített – körülményeit. Ebben az esetben a változásról a bontás tervezett időpontját megelőzően értesíti az ajánlattevőket.

 

 

Veszprém, 2021. május 6.

 

 

Mellékletek:

-        1. számú melléklet: a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó – iskolatej programban részt vevő intézmények adatai (Intézmények, tagintézmények és telephelyek megnevezése, címe, ellátandó tanulók tervezett létszáma)

-        2. számú melléklet: felolvasó lap és ajánlattevői nyilatkozat

-        3. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat minta

-        4. számú melléklet: felolvasó lap és ajánlattevői nyilatkozat