Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00279Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

A szerződött támogatás összege: 50 861 510 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.01.15.

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00279

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Projektünk rövidtávú, közvetlen célja intézményünk racionális és hatékony működését biztosító, a korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtését szolgáló infrastruktúra fejlesztése, valamint a hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást támogató eszközbeszerzések végrehajtása, ezáltal fokozva az adott intézmény eredményességét, biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A projekt célja: A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések, tornaterem és/vagy tornaszoba, valamint ezek kiszolgálóhelyiségeinek felújítása, korszerűsítése. Ennek keretében a természetes bevilágítást biztosító, de balesetveszélyes kopolit üvegfelületek alumínium nyílászárókra történő cseréje történik meg.

Továbbá a horizontális szempontok teljesítése érdekében megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, akadálymentes mosdó kialakítása.