Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00268Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 20 041 633

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2019.03.20

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00268

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Projektünk rövidtávú, közvetlen célja intézményünk racionális és hatékony működését biztosító, a korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtését szolgáló infrastruktúra fejlesztése, valamint a hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást támogató eszközbeszerzések végrehajtása, ezáltal fokozva az adott intézmény eredményességét, biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A projekt célja: A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje. Projektarányos akadálymentesítés: Akadálymentes mosdó kialakítása; bejárat akadálymentesítése Mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. klubhelyiség, könyvtár, stb.), információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása. Mellékhelyiségek teljes felújítása