Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00261Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Gárdonyi Géza Általános Iskola  (Gárdony) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 130 234 751 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.02.29.

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00261

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Projektünk rövidtávú, közvetlen célja: a projekt keretében megvalósításra kerül az iskolai könyvtár belső felújítása és nagyobb, tágasabb helyszínre történő áthelyezése. Energetikai korszerűsítés keretében az épület külső homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje, valamint a felszabadult könyvtári helyiségbe a fejlesztő terem átköltöztetése tervezett egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat lehetővé tévő, oktatásra is alkalmas helyiség kialakítása. A megvalósítás során projektarányos akadálymentesítés történik. 

Az infrastrukturális fejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.