Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00280Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 23 177 126

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.06.30

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00280

A projekt bemutatása:

A fejlesztés célja: A közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása az infrastruktúra terén. A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola fejlesztésével cél a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, valamint a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. További cél a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. 

A projekt keretében a fejlesztő termek kialakítása mellett az udvari épület akadálymentesítésére kerül sor. 

A projekt megvalósulása lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési célokkal koherens módon az udvari épületrészben 2 fejlesztő terem kerül kialakításra és 1 felújításra, melyek viszonylag elkülönített helyszínen teremtenék meg azt a védett környezetet, mely a fejlesztés hatékonyságához is pozitívan hozzájárul. Itt kap helyet az SNI és BTM gyerekek fejlesztése mellett a logopédiai feladatok ellátása, a szakszolgálat munkáját is segítve, valamint az iskola szomatopedagógusa mellett a gyógytestnevelő is használni tudja a fejlesztő helyiségeket. A megvalósuló energetikai korszerűsítés során az intézmény világítástechnikai korszerűsítése is megtörténik.