Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17 -2017-00296Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ 

A projekt címe: A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

A szerződött támogatás összege: 78 148 599

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.03.20

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17 -2017-00296

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Jelen pályázatunk fő célja a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola meghatározott mértékű felújítása.

A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésével cél a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, valamint a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. 

További cél a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése, az oktatási intézmény eszközökkel való ellátottságának javítása. 

A projekt keretében a földszinten egy nyelvi labor korszerűsítése kerül megvalósításra, a helyiség belső felújításával, ami érinti a falakat és a padlóburkolatot is, illetve a nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzésével. Továbbá az iskola épületén tetőcsere tervezett, melynek keretében megvalósul a tető héjazat cseréje, az ebédlő feletti féltető beázásainak javítása és a lapos tetős épületrész vízszigetelése. 

Az épület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása és akadálymentes mosdó kialakítása történik. 

Az infrastrukturális-, valamint eszközfejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.