Zárult az EFOP-4.1.3-17-2017-00068 A Baksai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című pályázat

A Szigetvári Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program EFOP-4.1.3-17-2017-00068 A Baksai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése c. pályázaton  68.115.097  Ft összegű támogatást nyert.

A Szigetvári Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 EFOP-4.1.3-17 programjaiban 6 projektet valósít meg. Ezek egyike a A Baksai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése c. projekt, ahol 59.280.046 Ft értékben valósulhatott meg építési beruházás és eszköz beszerzés. A beruházás a Baksai Általános Iskolában történt meg.

A beruházásnak köszönhetően az intézményben a családok számára elérhető közelségben a XXI. századi kihívásokra felkészült, korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer jön létre, amely a továbbtanulás, pályaválasztás közeledtével biztosítani tudja a tanulóinak a minőségi oktatást.

Az intézmény beiskolázási körzetében élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete nagymértékben eltér, ezért az iskola nevelő-oktató munkája ehhez a helyzethez igazodik. Ennek érdekében lehetőséget nyújt képességfejlesztő foglalkozásokra, valamint különböző helyi programokkal segítik a hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítését. A kiscsoportos foglalkozások megtartására is alkalmas helyiségek, a könyvtár helyiség felújítása, illetve az ehhez kapcsolódó, a pályázati forrás segítségével beszerzett bútorok, fejlesztő és sporteszközök, játszótéri és kültéri eszközök nem csak az érintett intézmény és tanulói, hanem a településen élők jövője számára is meghatározó. 

A fejlesztés eredményeként az épületben 8 db tanterem , könyvtár, tanári szoba és öltöző teljes felújítása valósult meg. Az öltözőkben új padlóburkolatot helyeztek el, a villamossági szerelvények cseréje megtörtént. Az ablakokra új belső szalagfüggönyt helyeztek fel.

A beruházás 2017. október 1-től indult és 2018. december 31-ig valósult meg.

Támogatás mértéke (%-ban):  100%

A projekt a Széchenyi 2020 programban, Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával valósul meg.