A Magyar Falu Program keretében megújult a csávolyi iskola épülete és tornaterme.

Itt van az ősz, itt van újra…”

A Petőfi-emlékév jegyében Sárosi Magdolna tankerületi igazgató Petőfi Sándor közismert gondolatával köszöntötte a tanévnyitóval egybekötött átadó ünnepség résztvevőit.

A csávolyi diákok egy korszerűbb intézményben kezdték meg a tanévet. A Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézményében, a Magyar Falu Program keretében biztosított 55.516.679 Ft összegű pályázati forrásnak, valamint további 48.000.000 Ft kormányzati támogatásnak köszönhetően megvalósult az iskola és a tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, a teljes fűtéskorszerűsítés, megújult két tanterem padlózata, a tornacsarnok tetőszerkezetének külső része, a tető szigetelése, és új burkolatot kapott a földszinti folyosó egy része.

A Bajai Tankerületi Központ saját költségvetéséből felújításra kerültek a földszinti mosdók, az irodákban teljes burkolatcserére került sor, valamint befejeződött a járólapok cseréje a földszinti folyosó fennmaradó részén. 

A tanévnyitóval egybekötött átadó ünnepségen részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője. Köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt öt évben pályázati, kormányzati és tankerületi forrásból több mint 151 millió forintot sikerült fordítani a csávolyi iskola fejlesztésére. Sárosi Magdolna, a Bajai Tankerületi Központ igazgatója rávilágított Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének egy fontos mondatára, miszerint „a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében”. Hangsúlyozta: „A minőségi épített környezet és a rendelkezésre álló technikai feltételek csak üres falak és rideg eszközök maradnak az ott dolgozó pedagógusok felelősségteljes munkája, a nap mint nap elvégzett fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó tevékenysége és a diákok tenni akarása nélkül.”

Csávoly község polgármestere, Csala Józsefné ismertette, hogy a Magyar Falu Program keretében a településen már sor került útfelújításra, közterületi játszóterek és egészségház-fejlesztésre is. Az önkormányzat tervei között szerepel az iskolaépület további korszerűsítése. Fischer Renáta tagintézmény-vezető köszönetet mondott a kormányzati, a tankerületi és az önkormányzati segítségért, köszöntötte az új elsős diákokat és szüleiket, és megnyitotta a 2022/2023-as tanévet.

A csávolyi diákok színes műsorral készültek az ünnepségre. Az iskola negyedik osztályos tanulói humoros versekkel búcsúztatták a vakációt, az Erzsébet-táborban készült fotókkal felidézték a nyár vidám pillanatait. A leendő elsősök német nemzetiségi népi játékkal kedveskedtek a jelenlévőknek, a horvát táncszakkör tagjai horvát néptáncokkal léptek föl.

Az átadó ünnepség folytatásaként az intézmény főbejáratnál szalagátvágásra került sor.

A szalag átvágása után Muka Gábor plébános megszentelte a megújult épületet.