A Klebelsberg Központ RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű projektben a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 2023. november 15-én 172 db laptopot osztottunk ki.

A kiosztott eszközök lehetővé teszik az élethosszig tartó tanulást, valamint az interneten elérhető tananyagok és információk esélyt adnak a digitális kompetenciák és a problémamegoldási készségek fejlesztésére.

Az eseményen részt vett:
Dr. Pósán László országgyűlési képviselő
Dr. Vántus András Istvánné szakmai vezető, igazgató helyettes
Aranyi Imre, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium igazgatója