A tavaszi szünet utáni első munkanapon ismét megrendezte a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, a „Tankerületi Szakmai Napot”, melyhez ezúttal a 4 járásból 13 intézmény csatlakozott 22 féle programmal, s több mint 700 pedagógus érezte fontosnak, hogy részt vegyen a bemutató órákon, majd az azt követő tapasztalatcserén.

Az egész napos rendezvényen a bemutató órák mellett előadások, foglalkozások, műhelymunkák várták az érdeklődőket, akik az élménypedagógia nyújtotta lehetőségekkel, jó gyakorlatok átadása mellett gyakorlati módszerekkel is gazdagodtak.

A nap eredményessége ismét bebizonyította, hogy szükség van ilyen programok szervezésére a későbbiekben is, hiszen a rendezvényt hasznosnak, megőrzendőnek és továbbgondolásra érdemesnek tartják a pedagógusok.

Gyakorlati hasznát abban látják, hogy erősíti a tankerületben lévő iskolák együttműködését, pozitív megerősítést adhat saját jó gyakorlatok megőrzésére, ingyen gyűjthetők a más intézményekben bevált szakmai fogások, módszerek, jó gyakorlatok.


A szakmai nap a következő témaköröket érintette:

Barangolás az igék birodalmában, magyar nyelvtan, nyilvános énekkari felkészítő óra, Masterylearning óra, grafika, labdarúgás, ének-rigmus, Határtalanul program lehetőségei, képességfejlesztés olvasás, nyelvtan órán, fejlesztő játékok környezetismeret órán, hazaszeretet érzésének kialakítása, fejlesztése olvasás órán, gondolkodásfejleszés, angol nyelv kommunikációs képességek fejlesztése, pedagógus vezetői és intézményi önértékelés, robotika, úszás, szövegértés, művészeti képzés, hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozása, tanulmányi kirándulások jelentősége a közoktatásban, humanoid robotokaz iskolai gyakorlatban, szabadidős foglalkozások.