A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Debrecen lakott területe több általános iskolai beiskolázási körzetcsoportra tagolódik, ahol minden lakókörzet felvételi kötelezettségét több - a területen belül működő – általános iskola biztosítja. Ezáltal a szülő/törvényes képviselő az adott körzeten belül több iskola közül választhat iskolát gyermekének. Körzetcsoporton belül nincs megkülönböztetés az iskolák között, tehát ezek az általános iskolák a lakókörzetben állandó lakcímmel rendelkező gyermeknek kötelező felvételt biztosítanak a szabad férőhelyekre.

Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a Debreceni Tankerületi Központ a honlapján, az általa fenntartott intézmények honlapjain, továbbá a debrecen.hu oldalon tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt. Ezek az információk fellelhetők az oktatas.hu oldalon is.

Működnek olyan intézmények is a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában, amelyek valamilyen – az általános tantervtől eltérő – tagozat, tanulási módszer lehetőségét nyújtják a teljes évfolyamon, vagy egy-egy induló első osztályban. Ezekbe az iskolákba/osztályokba Debrecen egész területéről jelentkezhetnek tanköteles gyermekek.

Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelésére-oktatására is.

Kérjük a szülőket, hogy segítsék előkészítő munkánkat azzal, hogy 2024. február 20. napjáig kinyilvánítják előzetes jelentkezési szándékukat az ún. Előzetes jelentkezési lap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltése útján, eljuttatva azt – elsősorban elektronikus úton – adott általános iskolába.

Az Előzetes jelentkezési lap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat elérhető a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák honlapjain, valamint a debrecen.hu oldalon.

A nyomtatvány kitöltésével és az egész jelentkezési/beiratkozási folyamattal kapcsolatosan segítséget, részletes tájékoztatást nyújtanak a Debreceni Tankerületi Központ Köznevelési Osztályának valamint a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskoláknak a munkatársai, továbbá az intézmények honlapjai.

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést is igényel. A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja: 2024. április 18-19. Az iskola igazgatója 2024. április 19. napját követően írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, hogy tudja-e fogadni a jelentkező gyermeket az induló első osztályba.

Kérjük a tisztelt szülőket/törvényes képviselőket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel az általános iskolák honlapjain megjelenő beiratkozással kapcsolatos információkat, és mindenkor forduljanak hozzánk bizalommal. Közös célunk, hogy az iskolaválasztás és szeptemberben az iskolakezdés mindannyiunk – kiemelten a kisgyermekek – számára pozitív élmény lehessen.