Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.


Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!


Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Ennek módjáról, idejéről részletes információkat az intézmények honlapjain talál.  Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő valamennyi intézményben van lehetőség a jelentkezések személyes benyújtására.

Köszönjük, hogy az óvodákban leadott Jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskolánk KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg.

 

A beiratkozás szakaszai:


A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

   

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: DTK) fenntartásában működő intézmények közül az alábbiakban felsorolt intézményekben, illetve intézmények egy-egy osztályában van lehetőség az első szakaszban a beiratkozás folyamatának ügyintézésére:

 • Ibolya Utcai Általános Iskola: valamennyi osztálya

 • Lilla Téri Általános Iskola: valamennyi osztálya

 • Debreceni Bocskai István Általános Iskola: sport vagy német orientáltságú osztálya

 • Debreceni Dózsa György Általános Iskola: magyar-német két tanítási nyelvű osztálya

 • Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola természettudományos orientáltságú osztálya

 • Debreceni Hunyadi János Általános Iskola: sport orientáltságú osztály (úszás)

 • Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: sport orientáltságú osztály

 • Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: sport orientáltságú osztály (floorball)

 • Epreskerti Általános Iskola: informatika emelt szintű osztályok közül egy osztály

 • Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium: ép hallású, logopédiai terápiára szorulók részére

 • Szoboszlói Úti Általános Iskola: az induló osztályok közül egy angol emelt szintű osztály

Döntés, a szülők kiértesítése az első szakaszban érintett kérelmekről, jelentkezésekről 2020. április 25-27. között. 

2. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola. 

   

 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Döntés, a szülők kiértesítése a második szakaszban érintett kérelmekről, jelentkezésekről 2020. május 16-21. között.

A körzetes iskolák listáját az alábbi internetes oldalakon találhatja meg: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

https://kk.gov.hu/hirek-debreceni (KÖZLEMÉNY)

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/oktatas/altalanos-iskolai-kepzessel-kapcsolatos-informaciok

Továbbá minden, a DTK fenntartásában működő intézmény honlapján elérhető az intézmény saját felvételi körzetének jegyzéke.

A második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére az 1) pontban felsorolt intézmények és azok fent nevezett osztályainak kivételével minden, a DTK fenntartásában működő általános iskolába.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A KRÉTA online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.


Mindkét szakaszra vonatkozóan:


A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi eredeti iratokra, dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

   

  Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

   

  Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni az iratok, dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.

  A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

    


Debrecen, 2020. április 06.


Tisztelettel:

Pappné Gyulai Katalin sk.

tankerületi igazgató